Arpa (Hordeum vulgare L.) Hastalıkları
  MLO ve Virüs Hastalık Etmenleri  
  Afrika Buğday çizgi Virüsü African Cereal Streak Virus (Ethiopia, Kenya)
 
  Arpa Hafif Mozaik Virüsü Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) (Europe, Japan)  
  Arpa Mozaik Virüsü Barley Mosaic Virus (Japan)
 
  Arpa Çizgi Mozaik Virüsü Barley Stripe Mosaic Virus (BSMV)  
  Arpa Sarı Cücelik Virüsü Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV)
 
  Arpa sarı Mozaik Virüsü Barley Yellow Mosaic Virus (BaYMV) (Europe, Japan)
 
  Arpa Sarı Çizgi Mozaik Virüsü Barley Yellow Streak Mosaic Virus
 
  Arpa Sarı Çizgi Hastalığı Barley Yellow Stripe (Virus-Like agent (Turkey))
 
  Brome Mozaik Virüsü Brome Mosaic Virus (BMV)
 
  kuzey Buğday Mozaik Virüsü Northern Cereal Mosaic Virus (NCMV) (Japan, Korea, Pakistan, Siberia)
 
  Kloroz Striate Mozaik Virüsü Chloris Striate Mosaic Virus (CSMV) (Australia)
 
  Doğu buğday Striate Virüsü Eastern Wheat Striate Virus (India)
 
  Hordeum Mozaik Virüsü Hordeum Mosaic Virus (HoMV)
 
  Yulaf Mavi Cücelik Virüsü Oat Blue Dwarf Virus (OBDV)  
  Yulaf Yalancıroset Virüsü Oat Pseudorosette Virus (Siberia)  
  Yulaf Kısır Cücelik Virüsü Oat Sterile Dwarf Virus (OSDV)
 
  Çeltik Siyah Çizgi Cücelik Virüsü Rice Black-Streaked Dwarf Virus (RBSDV) (Japan, Korea, China, Russia)  
  çeltik şerit Virüsü Rice Stripe Virus (RSV) (Japan, Korea, China, Russia)
 
  Kışlık Buğday Rusya Mozaik Virüsü Winter Wheat Russian Mosaic Virus (WWRMV)
 
  Buğday Cücelik Virüsü Wheat Dwarf Virus (WDV) (Sweden, the former Soviet Union, Bulgaria)
 
  Buğday Toprak Kökenli Mozaik Virüsü Wheat Soil-Borne Mosaic Virus (SBWMV)  
  Buğday Çizgi Mozaik Virüsü Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV)
 
  Buğday Sarı Yaprak Virüsü Wheat Yellow Leaf Virus (WYLV) (Japan)
 
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Çizgi Xanthomonas translucens pv. translucens (ex Jones et al., 1917) Vauterin et al. 1995  
  Bakteriyel Dane ve Yaprak Yanıklığı Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall 1902  
  Bakteriyel Şerit Hastalığı Pseudomonas syringae pv. striafaciens (Elliott 1927) Young et al. 1978  
  Basal Glume Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920) Young et al. 1978  
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Antraknoz Colletotrichum graminicola (Ces.) G. W. Wils. (teleomorph:Glomerella graminicola Politis)  
  Arpa Çizgi (Stripe) Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker
 
  Cephalosporium Çizgi (stripe)
Hymenula cerealis Ellis & Everh. = Cephalosporium gramineum Nisikado & Ikata in Nisikado et al.
 
  Kök Çürüklükleri - Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker
- Fusarium culmorum (Wm. G. Smith) Sacc.
- F. graminearum Schwabe (teleomorph: Gibberella zeae (Schwein.) Petch)
 
  Mildiyö Sclerophthora rayssiae Kenneth et al.
 
  Sürme Tilletia controversa Kuhn in Rebenh.  
  Çavdar Mahmuzu Claviceps purpurea (Fr.:Fr.) Tul. (anamorph:Sphacelia segetum Lev.)
 
  Kuşgözü Pseudocercosoporella herpotrichoides (Fron) Deighton (teleomorph: Tapesia yallundae Wall.&Sp.)
 
  Hale Lekesi

Pseudoseptoria donacis (Pass.) Sut. = Selenophoma donacis (Pass.) R. Spr. & A.G. John. = Septoria donacis

 
  Dane Yanıklığı - Alternaria spp.
- Arthrinium arundinis Dyko. & Sutton (teleomorph: Apiospora montagnei Sacc.)
- Cochliobolus sativus (Ito & Kur.) Drechs. Ex Dastur
- Fusarium spp.
 
  Yaprak Lekesi - Ascochyta hordei K. Hara (United States, Japan)
- A. graminea (Sacc.) R. Sprague & A. G. Johnson
- A. sorghi Sacc.
- A. tritici S. Hori & Enjoji
 
  Ağ Lekesi (Net Blotch) - Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker (teleomorph:
Pyrenophora teres Drechs.)
- Drechslera teres f. maculata Smedeg.
 
  Külleme Erysiphe graminis DC. f. sp. hordei Em. Marchal
= Blumeria graminis (DC.) E. O. Speer (anamorph:
Oidium monilioides (Nees) Link)
 
  Pythium Kök Çürüklüğü - Pythium spp.
- P. arrhenomanes Drechs.
- P. graminicola Subramanian
- P. tardicrescens Vanderpool
 
  Rhizoctonia Kök Çürüklüğü Rhizoctonia solani Kuhn (teleomorph:Thanatephorus cucumeris (A. B. Frank) Donk)  
  Dane Pası
Yaprak Pası
Gövde Pası
Çizgi Pası (Sarı Pas)
- Puccinia coronata Corda
- Puccinia hordei Otth
- Puccinia graminis Pers.:Pers.
- Puccinia striiformis Westend
 
  Baş Yanıklığı (Scab) - Fusarium spp.
- F. graminearum Schwabe
 
  Haşlama (Scald) Hastalığı Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. J. Davis
 
  Septoria Benek Yaprak Lekesi - Septoria passerinni Sacc.
- Stagonospora avenae f. sp. triticea T. Johnson
 
  Keskin Kuşgözü Lekesi (Sharp eyespot) - Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven (telemorph:
Ceratobasidium cereale D. Murray & L. L. Burpee)
 
  Kapalı Rastık
Yarı Açık Rastık
Açık Rastık
- Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.
- Ustilago avenae (Pers.) Rostr. = U. nigra Tapke
- Ustilago tritici (Pers.) Rostr. = U. nuda (C. N. Jen.)
 
  Gri Kar Küfü - Typhula incarnata Fr.
- T. ishikariensis Imai
- Typhula idahoensis Remsberg
 
  Pempe Kar Küfü Microdochium nivale (Fr.) Samuel & I. C. Hallett
= Fusarium nivale (Fr.) Sorauer (teleomorph: Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müller)
 
  Kar Çürüklüğü - Pythium iwayamai Ito
- P. okanoganense Lipps
- P. paddicum Harane
 
  Sclerotinia Kar Küfü Myriosclerotinia borealis (Bubak & Vleugel) L. M. Kohn = Sclerotinia borealis Bubak & Vleugel  
  Güney Yanıklığı Sclerotium rolfsii Sacc. (India, California, Puerto Rico)
(teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough)
 
  Drechslera Lekesi Cochliobolus sativus (Ito & Kuribayashi) Drechs. ex Dastur (anamorph: Drechslera teres (Sacc.) Shoe.)
 
  Septoria Lekesi - Stagonospora avenae f. sp. triticea T. Johnson (teleomorph:Phaeosphaeria avenaria f. sp. triticea T. Johnson)
- Stagonospora nodrum (Berk.) Castellani & E. G. Germano = Septoria nodorum (Berk.) Berk. in Berk. & Broome (teleomorph:Phaeosphaeria nodorum (E. Muller) Hedjaroude)
 
  Gaeumannomyces Hastalığı (Take-all) Gaeumannomyces graminis var. tritici J. Walker  
  Bronzlaşma Lekesi (Tan Spot) Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs. = P. trichostoma (Fr.) Fuckel (anamorph: Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoemaker = Helminthosporium tritici-repentis Died.  
  Verticillium Solgunluğu Verticillium dahliae Kleb. (Idaho)
 
  Wirrega Lekesi (Wirrega Blotch) Drechslera wirreganensis Wallwork et al. (Australia)  

 

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net