Avakado (Persea americana Miller) Hastalıkları
  MLO ve Virüs Hastalık Etmenleri  
  Avakado Güneşyanıklığı Viroid Avocado Sunblotch Viroid
 
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Kanser - Pseudomonas syringae van Hall (S. Africa)
- Xanthomonas campestris (P.) Dowson (California)
 
  BakteriyelMeyve Lekesi Pseudomonas syringae van Hall  
  Bakteriyel Gal Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend)Conn  
       
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Antraknoz Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz. (teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & Schrenk)  
  Armillaria Kök Çürüklüğü - Armillaria mellea (Vahl:Fr.) P. Kumm.
(anamorph: Rhizomorpha subcorticalis Pers.)
-Armillaria tabescens (Scop.:Fr.) Denniset al.
= Clitocybe tabescens (Scop.:Fr.) Bres.
 
  Siyah Mildiyö Asteridiella perseae (F. Stevens) Hansf.
= Irene perseae (F. Stevens) Toro
 
  Dal Kanseri - Botryosphaeria disrupta (Berk. & M.A. Curtis) Arx &E. Müller
- B. obtusa (Schwein.) Shoemaker = Physalospora obtusa (Schwein.) Cooke
- B. quercum (Schwein.) Sacc. = P. glandicola (Schwein.) N. Stevens
- B. rhodina (Cooke) Arx = P. rhodina Cooke
- P. abdita (Berk. & M.A. Curtis) N. Stevens in Voorhees = P. fusca N. Stevens
 
  Butt Çürüklüğü Ganoderma zonatum Murrill
= G. sulcatum Murrill
 
  Cercospora Lekesi Pseudocercospora purpurea (Cooke) Deighton  
  Beyaz Çürüklük Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary
 
  Dematophora Kök Çürüklüğü Dematophora necatrix Hartig
(teleomorph: Rosellina necatrix Prill.)
 
  Geriye Doğru Ölüm - Diplodia cacaoicola Henn.
- Phomopsis sp.
 
  Meyve Çürüklükleri (Kök, Gövde ve Yaprak)

- Botryodiplodia sp.
- Botryosphaeria obtusa(Schwein.) Shoemaker
- B. quercuum (Schwein.) Sacc.
- B. rhodina (Cooke) Arx
- Botrytis cinerea Pers.:Fr. = B. vulgaris Link:Fr.
(teleomorph: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel)
- Colletotrichum gloeosporioides (P.) Penz. & Sacc.
- Cylindrocladium scoparium Morg. (teleomorph: Calonectria kyotensis Terashita)
- Dothiorella aromatica (Sacc.) Petr. & Syd.
- D. gregaria Sacc.
- Fusarium decemcellulare C. Brick (teleomorph: Nectria rigidiuscula Berk. & Broome)
- Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl.
= Diplodia natalensis Pole-Evans
- N. pseudotrichia Berk. & M.A. Curtis
(anamorph: Tubercularia lateritia (Berk.) Seifert)
- Pestalotia sp.
- P. versicolor Speg.
- Phomopsis perseae Zerova
- Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr) Vuill.
- Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary = S. libertiana Fuckel

 
  Phomopsis Lekesi Phomopsis sp.
 
  Physalospora Kanseri Physalospora perseae Doidge
 
  Phytophthora Çürüklüğü - Phytophthora cinnamomi Rands
- P. citricola Sawada
- P. heveae Thompson
 
  Pempe Kök Çürüklüğü Trichothecium roseum Lk.:Fr.
= Cephalothecium roseum Corda
 
  Külleme Oidium sp.
 
  Rizoctonia Kök ve Tohum Çürüklüğü Rhizoctonia solani Kühn  
  Kök ve Kabuk Çürüklüğü Fusarium sp.
 
  Pythium Kök Çürüklüğü Pythium sp.
 
  Rosellinia Kök Çürüklüğü Rosellinia bunodes (Berk. & Broome)Sacc.
 
  Paslı Yanıklık Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz. = C. nigrum Ellis & Halst.  
  Karaleke Sphaceloma perseae Jenk.
 
  Fidan Çürüklüğü - Phytophthora palmivora (E. J. Butler)E.J.Butler
- Sclerotium rolfsii Sacc. (teleomoph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough)
 
  Helminthosporium lekesi Helminthosporium sp.
 
  Bronzlaşma Yanıklığı Phyllachora gratissima Rehm
 
  Veticillium Solgunluğu Verticillium dahliae Kleb.  
  Stoody Lekesi Akaropeltopsis sp.
 
  Odun Çürüklükleri - Fomitella supina (Sw.:Fr.) Murrill = Polyporus supinus (Sw.:Fr.) Fr.
- Laetiporus sulphureus (Bull.:Fr.) Murrill = Polyporus sulphureus (Bull.:Fr.) Fr. (anamorph: Sporotrichum versisporum (C. G. Lloyd) Stalpers)
- Rigidoporus ulmarius (Sowerby:Fr.) Imazeki in Ito
= Fomes geotropus (Cooke) Cooke
- Trames hirsuta (Wulfen:Fr.) Quel. = Polyporus hirsutus (Wulfen:Fr.) Fr.
 
  Cansız Hastalık Etmenleri  
  Çinko Eksikliği Zinc deficiency  
  Bakır Eksikliği Copper deficiency  

 

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net