Bitki Bakteri Hastalıkları (Alfabetik sıra kullanılmıştır)

- Acetobacter spp.
- Acetobacter aceti (Pasteur) DeLey & Frateur
- Acetobacter peroxydans Visser't Hooft
- Agrobacterium tumefaciens
(Smith & Townsend) Conn
- Agrobacterium rhizogenes (Riker et al.) Conn
- Corynebacterium michiganense pv.michiganense (S.)Jen.
- Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows
- Erwinia ananas pv.ananas Serrano
- Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- Erwinia caratovora (L.R. Jones) Holland
- Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye
- Erwinia carotovora (Jones) B. et al. var. carotora (Jones) Dye
- Erwinia chrysanthemi Burkholder,McFadden and Dimock

- Erwinia herbicola var. ananas (Serrano) Dye
- Erwinia tracheiphila (E.F.Sm.) Holland
- Erwinia stewartii (E.F.Smith) Dye Mýsýr
- Gluconobacter oxydans (Henneberg) DeLey
- Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp

- Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr and Burk.
- Psudomonas corrugata
- Pseudomonas weiringae (Elliott)
- Pseudomonas allicola pv. allicola
- Pseudomonas aptata (Brown)
- Pseudomonas cepacia
- Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp.
- Pseudomonas fuscovaginae (ex Tanii etal.) Miya. et al.
- Pseudomonas gladioli
pv. allicola (Burk.) Y., D.& Wilk.
- Pseudomonas glumae Kurita & Tabei
- Pseudomonas marginalis (Brown) Steens
- Pseudomonas maculicola (McCulloch) F.L.Stevens
- Pseudomonas phaseolicola (Burk) Dows
- Pseudomonas solanacearum
(Smith)Smith
- Pseudomonas syringae van Hall 1902
- Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch 1920) Young et al. 1978
- Pseudomonas syringae pv. coronafaciens (El.) Young et al.
- Pseudomonas syringae pv. helianthi (Kawamura) Young et al.
- Pseudomonas syringae pv. lachrymans (S.&B.) Y.D.&W.
- Pseudomonas syringae pv. mellea (Johnson) Young et al.
- Pseudomonas syringae pv.pisi (Sackett) Y., D.&W.
- Pseudomonas syringae pv. papulans (Rose) Dhan.
- Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall
- Pseudomonas syringae pv. striafaciens (Elliott) Young et al.
- Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf&Fost.)Young et al.
- Pseudomonas syringae pv. tagetis (Hellmers) Young et al.
- Pseudomonas syringae pv. theae (Hori) Young, Dye & Wilkie
- Pseudomonas syringae pv. tomato (Okabe) Y. D. &W.
- Pseudomonas viridilivida (Brown) Stapp.
- Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow
- Xanthomonas beticola (Smith, Brown, and Townsend)
- Xanthomonas campestris (P.) Dowson

- Xanthomonas campestris var. armoraciae (McCulloch) Burk
- Xanthomonas campestris pv. citrumelo (Hasse)
- Xanthomonas campestris pv. carotae (Kendrick) Dye
- Xanthomonas campestris pv.pruni (Smith) Dye
- Xanthomonas campestris var. raphani
- Xanthomonas campestris pv. theicola Uehara, Arai, Nonaka & Sano
- Xanthomonas campestris pv. translucens (Jones et al.) Dye
- Xanthomonas campestris var. vesicotoria (L.R. Jones). Dye
- Xanthomonas campestris pv. vitians (Brown) Dye
- Xanthomonas cucurbitae (bryan) Dowson
- Xanthomonas fragariae Kennedy &King
- Xanthomonas gorlencovianum Daneliya & Tsilosani
- Xanthomonas oryzae pv. oryzae(Ishiyama) Swings et al.
- Xanthomonas oryzae pv.oryzicola (Ishi.) Swings et al.
- Xanthomonas phaseoli (E.F. Smith) Dow
s
-
Xanthomonas translucens pv. translucens (ex Jones et al., 1917) Vauterin et al. 1995
-
Xylella fastidiosa Wells et al. 1987
-
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

 


 

 

 

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net