Buğday (Triticum aestivum L.) Hastalıkları

  Viral Hastalık Etmenleri  
  Buğday Toprakkökenli Mozaik Virüsü Wheat Soilborne Mosaic Virus (WSMV)  
  Buğday Çizgi Mozaik Virüsü Wheat Streak Mosaic Virus  
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Leke Pseudomonas syringae pv. syringae  
  Bkteriyel Çizgi - Xanthomonas translucens pv. translucens (formerly X. campestris pv. translucens)  
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Antraknoz Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wils.
(teleomorph: Glomerella graminicola Politis)
 
  Siyah Başak Küfleri - - Fusarium graminearum
- F. avenaceum
- F. culmorum
- Microdochium nivale (formerly Fusarium nivale)
 
  Siyah Nokta, Kök Çürüklüğü ve Fide Yanıklığı - - Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker
(teleomorph: Cochliobolus sativus (Ito & Kuribayashi) Drechs. ex Dastur)
 
  Sürme - - Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul. = T. tritici (Bjerk.) G. Wint. in Rabenh.
- T. laevis Kühn in Rabenh. = T. foetida (Wallr.) Liro
 
  Cephalosporium Şeriti - Hymenula cerealis Ellis & Everh.
= Cephalosporium gramineum Nisikado & Ikata in Nisikado et al.
 
  Sarı Yaprak Lekesi Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechs.
(anamorph: Drechslera tritici-repentis (Died.) Shoe.
= Helminthosporium tritici-repentis Died.)
 
  Pamuksu Kar Küfü Coprinus psychromorbidus Redhead & J.A. Traquair
 
  Yaprak Lekesi Dilophospora alopecuri (Fr.:Fr.) Fr.
 
  Cüce Sürme - Tilletia controversa Kühn in Rabenh.
 
  Çavdar mahmuzu Claviceps purpurea (Fr.:Fr.) Tul.
(anamorph: Sphacelia segetum Lév.)
 
  Fusarium Kök Çürüklüğü - Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.
- F. pseudograminearum
 
  Hale Lekesi Pseudoseptoria donacis (Pass.) Sutton
= Selenophoma donacis (Pass.) Sprague & A.G. Johnson
 
  Yarı Açık Sürme - Neovossia indica (Mitra) Mundkur
= Tilletia indica Mitra
 
  Yaprak Pası - Puccinia recondita Roberge ex Desmaz.
(anamorph: Aecidium clematidis DC.)
 
  Yaprak Çizgileri Cercosporidium graminis (Fuckel) Deighton
= Scolicotrichum graminis Fuckel
 
  Yaprak Lekesi -

Phaeosphaeria herpotrichoides (De Not.)L. Holm
= Leptosphaeria herpotrichoides De Not.

 
  Açık Rastık - Ustilago tritici (Pers.) Rostr.  
  Pempe Kar Küfü Microdochium nivale (Fr.)Samuels & I.C. Hallet
= Fusarium nivale Ces. ex Berl. & Voglino
(teleomorph: Monographella nivalis (Sch.) E. Müller)
 
  Külleme Erysiphe graminis DC. f.sp.tritici Em. Marchal
 
  Kök Çürüklüğü - - Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp.
- P. arrhenomanes Drechs.
- P. debaryanum Auct. non Hesse
- P. graminicola Subramanian
- P. ultimum Trow
 
  Yara Kabuğu (Scab) Gibberella zeae(Schwein.) Petch
(anamorph: Fusarium graminearum Schwabe)
 
  Haşlama (Scald) Rhynchosporium secalis (Oudem.) J.J. Davis
 
  Yaprak Lekesi - Septoria nodorum
- Septoria tritici Roberge in Desmaz. (teleomorph: Mycosphaerella graminicola (Fuc.) J. Schröt. in Cohn)
 
  Kuşgözü ve Kök Çürüklüğü Rhizoctonia cerealis Van der Hoeven (teleomorph: Ceratobasidium cereale D. Murray & L.L. Burpee)  
  Kar Küfü Myriosclerotinia borealis (Bubák. & Vleu.) L.M. Kohn
= Sclerotinia borealis Bubák. & Vleugel
 
  Gri Kar Küfü - - Typhula idahoensis Remsberg
- T. incarnata Fr.
- T. ishikariensis Imai
- T. ishikariensis Imai var. canadensis J.D. Smith & Arsvoll in Arsvoll & J.D. Smith
 
  Yaprak Lekesi Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker  
  Mürekkep Lekesi Stagonospora nodorum (Berk.) Castellani & E.G. Germano
= Septoria nodorum Berk. in Berk. & Broome
(teleomorph: Phaeosphaeria nodorum (E. Müller) Hedjaroude
= Leptosphaeria nodorum E. Müller)
 
  Sap Sürmesi Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh. exFuckel
 
  Gövde Pası- Puccinia graminis Pers.:Pers.
= P. graminis Pers. f. sp. secalis Eriks. & E. Henn.
 
  Depo Küfleri- - Alternaria spp.
- Aspergillus spp.
- Epicoccum spp.
- Nigrospora spp.
- Penicillium spp.
- Rhizopus spp.
 
  Göz Lekesi Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron) Deighton
 
  Sarı Pas - Puccinia striiformis Westend.
(anamorph: Uredo glumarum J.C. Schmidt)
 
  Bayrak Rastığı - Urocystis agropyri (formerly U. tritici)  
  Gaeumannomyces Hastalığı (Take-All) - Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Olivier var. tritici J.Walker  


 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net