Alternaria tenuissima
Alternaria
Meyve Çürüklük Etmeni
Etmenin genel özellikleri :
Alternaria tenuissima (Kunze:Fr.) Wiltshire fungal hastalık etmeni olup, sporlarının bol miktarda üretildiği serin nemli havalar hakim olduğu zamanalarda bu hastalık etmeni ortaya çıkar. Bir çok durumda hastalık etmeninden çoğunlukla alt yapraklar daha fazla etkilenir, buna rağmen hastalık şiddetli olarak ortaya çıktığında ise tüm bitki etkilenmektedir. Hastalık etmeni özellikle hassata yakın zamanda ya da hemen sonrası meyvelerde görüldüğünde ekonomik zararlara neden olmaktadır. Hastalık etmeni kış gibi olumsuz koşulları tarlada bitki artıkları üzerinde geçirmektedir. Patojenin infeksiyonları hasattan önce meyvelerde ortaya çıkarsa meyveler üzerende çöküntülere sebep verir. İnfekteli olan alanın yüzeyi etmenin gri siyah sporları ile kaplanmaktadır. Alternaria sporları rüzgar ve su sıçramaları ile yayılabilir. Hasat sonrası ise infektelenen meyveler üzerinde fungusun tüylü misel gelişmesi görülebilir.

Belirtileri:
Hastalığın erken dönemlerinde, lekeler düzensiz ve meyvelerde çökük bir durumdadır. Lekeler daha sonra yuvarlak ve koyu yeşil ile fungusun gelişmesi nedeniyle hemen siyah bir renktedir. Bu tür çürüklükler meyve bağlama sezonunun her döneminde ortaya çıkabilir.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Hastalıklı bitki artıkları yetiştirme ortamlarından uzaklaştırılmalı.
2.
Hstalıklı bitki artıklarını derin sürüm yaparak toprak altına gömülmesi.
3. 2 yada daha uzun süre ürün rotasyonu.

4.
Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli ve hastalıktan ari sertifikalı bitkiler şaşırtılmalı.
5. Bitkiyi strese sokacak olan koşullardan korumalı ve uygun gübreleme yapılmalı.
6. Hastalıktan ari tohumların kullanılması.
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Anilazine WP 75 % 200 g
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Bakır Hidroksit DF 40% 250 g
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Bakır Kalsiyum Oksiklorür WP 16% 1000 g
Bakır Oksiklorür + Maneb WP 37.5 + 20 % 300 g
Bakır Tuzları / Yağ ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l 200 cc
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bazik Bakır Sülfat SC 193 g/l 500 cc
Bakır Oksiklorür FL 357.5 g/l 420 cc
Bakır Tuzları + Mancozeb WP 21 + 20 % 300 g
Captan FL 500 g/l 300 cc
Chlorothalonil+Bakıroxyklorid WP 25+25 % 300 g
Folpet WP 50% 300 g/dekar
Iprodione WP 50% 100 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Mancozeb WG 75% 200 g
Maneb SC 473.64 g/l 350 cc
Maneb WP 80% 200 g
Propineb WP 70% 300 g
Tebuconazole WP 25% 50 cc
Tebuconazole EC 250 g/l 200 g

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net