Phytophthora coctorum
Kırmızı Kök Çürüklüğü

Etmenin genel özellikleri :
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt fungal etmen olup, hastalık bazı yıllar uygun koşullarda çok ciddi problemlere neden olabilir. Hastalık etmeni diğer bir çok bitkide olduğu çilek bitkisinin kök, gövde, stolon ve meyveleri hastalandırmaktadır. Hastalık etmeni nemli ve yaklaşık 16 ile 26 °C arasındaki sıcaklıklarda iyi gelişmektedir. Koşullar uygun olduğunda bir kaç gün içerisinde büyük kayıplara neden olacak şekilde hızla ilerler. Fungal etmen toprakta bulunur ve toprak ile temas eden meyveleri infekte etmektedir. Hastalık etmeninin biyolojisi diğer Phytophthora spp. türlerine benzemektedir. Daha geniş bilgi almak için aşağıdaki etmenlerden yardım alınabilir.
- Phytophthora sp.
- Phytophthora parasitica
- Phytophthora fragariae
- P. citricola Sawada
- P. citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leonian
- P. megasperma Drechs.(associated Calif. only)

Belirtileri:
Olgunlaşmamış meyveler üzerinde sert kalan kahverengi ya da koyu kahverengi lekeler görülmektedir. Bu lekeler tüm meyveyi kaplayacak şekilde hızala ilerler. Meyvelerin iç ve dış kısımları yapısal olarak koyu ve derimsi bir yapıya dönüşür. Olgun meyveler ise yumuşak ve mat leylak ya da pempe bir renk alır veya normal rengini koruyabilir. Meyveler kesilerek açıldığında, çoğunlukla keskin ve acı bir koku etrafa yayılır. Meyvenin tatı ise tamamen acıya dönmektedir. Meyvelerin iletim demeti sistemleri ise koyu bir renk almıştır. Koşullar hastalık etmeni için uygun ise veyainfekteli meyveler plastik bir torba içerisine yerleştirildiğinde beyaz pamukumsu bir gelişme meyveler üzerinde gelişir.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli ve hastalıktan ari sertifikalı bitkiler şaşırtılmalı.
2.
Hastalık etmeni toprak ile temas eden meyvelerde ya da sulama suyu ile şıcrayan bulaşık topraklar ile teası sonucu hastalık oluşmaktadır. Bundan dolayı malçlama yapılara meyvelerin toprak ile teması engellenebilir.
3.
Toprak inokulum kaynağı olduğu için, toprak işleme işlerine büyük ölçüde dikkat edilmeli.
4. Toprak ısısının ani düşüşlerini engellemek için, sık sulama yapılmalı, fakat su bikimi engellenmeli.
5. Bulaşık alanlarda hasta bitkiler sökülerek yok edilmelidir.
6. Sıcak Bölgelerde solarizasyon etkili bir kontrol yöntemidir.
7. Ürün rotasyonu yapılabilir (yonca ya da buğdaygiller tercih edilebilir).
8. Nitrojen gübrelerinin optimal seviyede kullanımı hastalık şiddetini azaltmaktadır.
9. Gelişme sezonunda sulamında kontrollü yapılması hastalığı şiddetini azaltabilir.
10.
Hastalığın ortaya çıktığı bölgelerde mümkün mertebe çilek yetiştiriciliğinden kaçınılmalı.
11. Mısır gibi bitkilerde yapılan yeşil gübre uygulamaları hastalığı baskı altında tutabilir.

Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Toprak fümigasyonu ya da ilaçlaması öenerilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 300 g/fide
Bordo Bulamacı SIVI Oksiklorid WP 50% 500+1000 g/fide
Captan WP 50% 300 g
Captan + PCNB TOZ 10+10% 40 g/m2 toprak

Formaldehit EM 400 g/l

4 lt(150 cc/m2) toprak
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g
Methyl Bromide GAZ 98% 60 g/m2 toprak
PCNB TOZ 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fide
Thiram WP 80% 200 g/100 kg tohum

Tolclofos Methyl WP 80%

100 g

Başa Geri Dön
Çilek Hastalıklarına Geri Dön

 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net