Phytophthora coctorum
Kırmızı Kök Çürüklüğü

Etmenin genel özellikleri :
Phytophthora fragariae C.J. Hickman çok ciddi bir fungal etmen olup, kırmızı stil kök çürüklük hastalığına neden olmaktadır. Serin geçen iklim koşullarında bitkilere daha fazla zarar verir, fakat hastalığın toprak üstü simptomları mart ve haziran aylarında ortaya çıkmaktadır. Fungal etmen uzun yıllar toprakta canlı kalabilir ve zayıf drenajlı topraklarda daha sık ortaya çıkmaktadır. Hastalık etmeni infekteli bitki ve toprakların taşınmasu ile dağılmaktadır. Ayrıca toprak işleme işlemeri ve sulama suyu ile hastalık etmeni yayılmaktadır. Hastalık etmeninin biyoloji diğer Phytophthora spp. türlerine benzemektedir. Bunlardan bazıları aşağıdadır.
- Phytophthora sp.
- Phytophthora parasitica
- Phytophthora fragariae
- P. citricola Sawada
- P. citrophthora (R.E. Sm. & E.H. Sm.) Leonian
- P. megasperma Drechs.(associated Calif. only)

Belirtileri:
Hastalık etmeninin belirtileri geç sezonlarda ortaya çıkmaya başlar. Fungal etmen su ve mekanik araçlar ile yayılan sporlar (zoospor) üretmektedir. Bu sporlar saçak kökleri infekteler ve bitkilerin fare kuyruğu görünümü veren bir kök yapısına dönmesine neden olur. Köklerin normal krem renkli özü tozlu kırmızı kahverengi, bir renge döner. Bu tür hastalık belirtileri kökler bahar aylarında uzunlamasına kesildiğinde en iyi şekilde görülmektedir. Fungal etmenin gelişmesi kökler ile sınırlıdır, fakat kök fonksiyonları ile ilişkili olan yaprak simptomlarıda hemen görülmektedir. Yeni yapraklar küçük, mavimsi yeşil bir renk alırken, yaşlı yapraklar sarı ya da kırmıızya dönmektedir. Bitkiler bodur ve küçük ya da hiç meyve oluşturmazalar. Kış yaralanmaları da bitkilein dodur görünmelerine neden olabilir, fakat köklerine bakıldığında bunlarda renk değişikliği görülme
z.


Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1.
 
Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli ve hastalıktan ari sertifikalı bitkiler şaşırtılmalı.
2. 
Toprak inokulum kaynağı olduğu için, toprak işleme işlerine büyük ölçüde dikkat edilmeli.
3. 
Toprak ısısının ani düşüşlerini engellemek için, sık sulama yapılmalı.
4. 
Bulaşık alanlarda hasta bitkiler sökülerek yok edilmelidir.
5. 
Sıcak Bölgelerde solarizasyon etkili bir kontrol yöntemidir.
6.
 Ürün rotasyonu yapılabilir (yonca ya da buğdaygiller tercih edilebilir).
7. 
Nitrojen gübrelerinin optimal seviyede kullanımı hastalık şiddetini azaltmaktadır.
8. 
Gelişme sezonunda sulamında kontrollü yapılmasıda hastalığı şiddetini azaltabilir.
9.
 
Hastalığın ortaya çıktığı bölgelerde mümkün mertebe çilek yetiştiriciliğinden kaçınılmalı.
10. 
Mısır gibi bitkilerde yapılan yeşil gübre uygulamaları hastalığı baskı altında tutabilir.

Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. Toprak fümigasyonu ya da ilaçlaması önerilmektedi
r.

Kullanàlan Kimyasallar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 300 g/fide
Bordo Bulamacı SIVI Oksiklorid WP 50% 500+1000 g/fide
Captan WP 50% 300 g
Captan + PCNB TOZ 10+10% 40 g/m2 toprak

Formaldehit EM 400 g/l

4 lt(150 cc/m2) toprak
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g
Methyl Bromide GAZ 98% 60 g/m2 toprak
PCNB TOZ 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fide
Thiram WP 80% 200 g/100 kg tohum

Tolclofos Methyl WP 80%

100 g

Baßa Geri Dšn
‚ilek Hastalàklaràna Geri Dšn

 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net