Rhizoctonia fragariae
Anter ve Pistil Yanıklığı

Etmenin genel šzellikleri :
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E. McKeen (teleomorph: Ceratobasidium sp.) fungal hastalàk etmeni olup, hastalàİàn kšk ŸrŸklŸk fazà serin havalarda ortaya àkar ve sàcak havalarda bu hastalàk daha ßiddetli olmaktadàr. ‚ileklerde diİer etmen, Rhizoctonia solani de hastalàk yapmaktadàr, ve R. fragarianàn biyolojiside bu hastalàk temenine benzemektedir. Bilgi iin Kabakgillerde hastalàk yapan sayfaya bakabilirsiniz (Rhizoctonia solani).

Belirtileri:
Bitkiler meyvelenmeye başlarken bitkilerde bir çökme ya da ölümler olur. Yaprakların alt kısımları kırmızıdır ve yapraklar yukarı doğru kıvrılır. Orjinal kök boğazı ölür ve bir çok yan kökler oluşmaya başlar.
Diğer etmen olan R. solani ' ise daha az ekonomik öneme haizdir geç bahar ve yaz aylarında ortaya çıkar.
Bu hastalık etmenide köklerin çürümesine neden olarak infekteli bitkilerin bodurlaşmasına ve ölmesine neden olmaktadır. Fungusun yapraklar üzerinde gelişme sonucunda oluşan belirti , Ağ yanıklığı olarak bilinmekte ve bu tür belirtiler yaprakların alt tarafındaki yüzeylerinde görülür ve bazı yapraklar ölebilir. Bu hastalık etmeni yeşil aksamdaki gözlerinde kuru çürüklüğüne neden olur, sonuçta bitkilerin ya da yan gözlerin ölümü ile hastalık sonuçlanır. Bitki gelişimin erken formunda çiçek gözlerine saldırıldığında çiçekler kuru çürüklüğe neden olur ve ölür. Açılmamış ya da açılacak olan çiçeklere hastalık etemeni saldırdığında ise çiçek taç yaprakları beyaz kalır, ama merkezi siyah olur ve donmuş çiçekleri hatırlatır.
Bu hastalık etmeni olgun meyveleri de hastalandırır ve infektelen meyvelerde lekeler hafif bronzlaşmıştır. Meyvelerde oluşan bu lekeler toprak ile aynı rengi alır ve meyvede oluşan leke sağlıklı dokulardan kesin bir hat ile ayrılmıştır. Öyleki hastalıklı kısım uzaklaştırıldığında sağlıklı kısım yenebilir durumdadırç.


Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1.
 Hastalık ile bulaşık, özellikle çoğalmada kullanılan yumru ve fidelerin astalıktan ari olmasına dikkat edilmeli.
2. Hastalığın bulunduğu alanlarda toprak dranajına önem verilmeli ve tarlada su birikmesine müsade edilmemeli.
3. Bitkiler sık dikilmeden kaçınılmalı ve havalanma iyi olacak şekilde dikimler yapılmalı.
4. Kompost ve organik gübremeler dikkatli yapılmalı, yoksa hastalık daha şişdetli bir şekilde ortaya çıkabilir.
5. Hastalıklı bitki artıkları inokulum kaynağı olduğundan yetiştirme ortamlarından uzaklaştırılmalı veya imha edilmeli.
6. Hastalık etmenine alternatif konukçu (yulaf ve arpa gibi) bitkiler kullanılarak 2-3 yıl ürün rotasyonu yapılabilir.
7. Hastalık etmeni kumlu topraklarda azalma gösterirken, organik ve ağır topraklarda daha fazla ortaya çıkar, bundan dolayı üretim alanlarının toprak yapısına dikkat edilmeli.
8. Bitkileri yaralamaktan kaçınılmalı.
9. Bitkilerin ve yumruların dikimi biraz daha sıcak ve nemin az olduğu havalara kaydırılabilir.
10. Malçlamaya önem verilmeli ve meyvelerin ve çiçeklerin toprak ve su sıçramaları engellenmelidir.
11. Bitkiler uygun bir derinlikte dikilmeli, çok derin dikimden kaçınılmalı.
   Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasallar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 500 g fidelik
Benomyl WP 50 % 100 g
Bordo Bulamacı 500+1000 g fidelik
Captan WP 50 % 250 g Fidelik
Captan+PCNB Toz 10+10 % 40 g/ m2 Toprak
Chlorothalonil WP 75% 200 g
Formaldehit EM 400 g/l 4 lt (m2 ye 150 cc)
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g/100kg tohum
Maneb WP 80% 250 g fidelik
Methyl Bromide Gaz 98% 60 g m2 toprak
PCNB Toz 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fidelik
Thiram WP 80% 200 g/100kg tohum
Tolclofos Methyl WP 50 % 100 g
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net