Strawberry Mottle Virus
Çilek Beneklenme Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Çilek Beneklenme Virüsü (Strawberry Mottle Virus=SMV) viral bir etmen olup, ilk olarak Fragaria × ananassa bitkilerinde bildirlmiştir. hastalık etmeni afid vektör böcekle ile (Chaetosiphon fragaraefolii, C. thomasi, C. minor, C. jacobi, Aphis gossypii) yarı persistent olarak taşınmaktadır. Viral etmen mekanik inokulasyon ve aşılama ile taşınmakta, ama bitkilerin birbirine teması ve tohum ile taşınmamaktadır. Hastalık etmeni çilek kültürünün yapıldığı her yerde bulunduğu bildirilmektedir.

Belirtileri:
Hastalık etmeninin belirtileri mevsimlere göre değişmekte olup, genel olarak verimde azalma ve bitkininin canlılığında gerileme görülmektedir.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Hastalıktan ari, sertifikalı fide ve fidanların kullanımı.
3.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
4. 
Konukçusu olan yabancıotlar ile mücadele edilmeli.
5.
Bitki işleme aletlerinin temizliği ve seralarda hareketliğin mümkün metebe azaltılması.
6.
Vektör böcekler ile kimyasal mücadele ve vektörlerin harektelini sınırlayacak tedbirler alınmalı (malç ya da sera açıklıklarının vektörün geçisini engelleycek şekilde tülbent ile kapatılması).

   Kimyasal Mücadele:

Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Çilek Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net