Strawberry Multiplier
Çilek Multiperi

Etmenin genel özellikleri :
Çilek Mültiperi (Strawberry Multiplier MLO) mikoplazma benzeri bir (MLO)organizma olup, çilek bitkilerini infekte etmektedir. Hastalık etmeni diğer MLO' lardan farklı olarak tek bir belirti oluşturmaktadır. Hastalık yaprakpireleri MLO organizmaların taşıyıcı vektörlerdir. Bununla birlikte taşıma yeteneği yaparakpirelerinin türlerine ve patojen alt gruplarına göre farklılar gösterebilir. Genelde, bitkiler üzerinde beslenen yaprakpireleri hastalığı yayma yeteneğindedirler. MLO organizmaların konukçu dizileri yabancıotlar ve altarnatif kültür bitkileridir, bunlar üzerinde beslenen yaprakpireleri çilek ya da diğer konukçularına hastalık etmenini tekrarlı olarak taşımaktadır. Fidanlıkta infekteli ana bitkilerden stolanlarla oluşan yeni bitkilerde hastalık etmeni ile bulaşık olur.

Belirtileri:
Hastalık belirtisi çilek bitkilerde
incelmiş ve iplikimsi yapılı yapraklar dallanmış bitkilerde görülmeye başlar. Bu bitkiler tipik olarak bodur ve çalımsı bir görünüme sahiptir. Buna rağmen genel olarak infekteli bitkiler nadirde olsa normal büyüklüğüne ulaşabilir. Çiçek ve meyve oluşumuda meyvelerde genellike oluşmaz.

Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Hastalıktan ari, sertifikalı fidelerin kullanımı.
3.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
4. 
Konukçusu olan yabancıotlar ile mücadele edilmeli.
5.
Seralarda ya da tarlada hastalan bitkiler uzaklaştırılmalı.
6.
Vektör böcekler ile kimyasal mücadele ve vektörlerin harektelini sınırlayack tedbirler alınmalı (saman malçı ya da sera açıklıklarının vektörün geçisini engelleycek şekilde tülbent ile kapatılması).
7.
Hastalıklı bitkilerden fide alınmamalı.
   Kimyasal Mücadele:
Genel bir mücadelesi yoktur. Kültürel mücadele yöntemlerine dikkat edilmeli.

Başa Geri Dön
Çilek Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net