Alternaria Hastalık Etmenleri
Alternaria Yaprak Yanıkığı ya da Lekesi
Etmenin genel özellikleri

Alternaria cucumerina (E.&E.) Elliot
Alternaria alternata
(Fr.:Fr.) Keissl.f. sp. cucurbitae Alternaria hastalık etmenleri kavunların en yaygın hastalıklarından biridir, fakat karpuz, kabak ve hıyaralarıda etkilemektedir. Hastalık genelde geç sezonlarda yaprak yanıklığı olarak ortaya çıkmaktadır. Yaprak yanıklığı hastalıklı bitki artıklarında klamidispor olarak ya da misel olarak olumsuz koşulları geçirir ve toprakta 1 yıldan daha uzun süre canlılığını korur. Ayrıca tohum üzerinde de bulunabilir. Konidiler baharda ortaya çıkar ve primer inokulum kayanağı olurlar. İnfekteli bitkilerde oluşan konidiler tekrarlı olarak yeni enfeksiyonlara neden olabilir. İnfeksiyon ve hastalık gelişimi yüksek nisbi nem ve 20-32 ° C arasındaki sıcaklıklar uygundur.

Hastalık belirtileri 10 mm çapından küçük olmasına rağmen, başlangıçta bu lekeler 1-2 mm olarak yaprak yüzeylerinde ilk olarak görülmeye başlar. Daha büyük lekeler Alternaria spp. türleri için tipik olan iç içe geçmiş konsantrik halka lekerini oluşturur. Hastalık etmeni genellikle yaprakları etkiler ve yaprakların dökülmesine neden olabilir. Bundan dolayıda verim kayıplarına ve meyvelerin erken olgunlaşmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca meyveler direkt rüzgar ve güneşe maruz kalarakta zarar görebilir. Böylece bildirilen kayıp bazı zamanlar %100 yakın olabilir. Meyve enfeksiyonları çökük kahverengi lekeler olarak başlar ve fungus sporlanırken koyu tozlu bir görünüm oluşabilir. İnfeksiyon çiçek uçlarında da başalayabilir ve tüm meyve zamanla buruşarak kahverengi bir renk alır.

Hıyar Resimleri:Kavun ve Karpuz Resimleri:Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Hastalıklı bitki artıkları yetiştirme ortamlarından uzaklaştırılmalı.
2.
Hstalıklı bitki artıklarını derin sürüm yaparak toprak altına gömülmesi.
3. 2 yada daha uzun süre ürün rotasyonu.

4. Dayanıklı bitkiler kullanılmalı.
5. Bitkiyi strese sokacak olan koşullardan korumalı ve uygun gübreleme yapılmalı.
6. Hastalıktan ari tohumların kullanılması.
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Anilazine WP 75 % 200 g
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Bakır Hidroksit DF 40% 250 g
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Bakır Kalsiyum Oksiklorür WP 16% 1000 g
Bakır Oksiklorür + Maneb WP 37.5 + 20 % 300 g
Bakır Tuzları / Yağ ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l 200 cc
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bazik Bakır Sülfat SC 193 g/l 500 cc
Bakır Oksiklorür FL 357.5 g/l 420 cc
Bakır Tuzları + Mancozeb WP 21 + 20 % 300 g
Captan FL 500 g/l 300 cc
Chlorothalonil+Bakıroxyklorid WP 25+25 % 300 g
Folpet WP 50% 300 g/dekar
Iprodione WP 50% 100 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Mancozeb WG 75% 200 g
Maneb SC 473.64 g/l 350 cc
Maneb WP 80% 200 g
Propineb WP 70% 300 g
Tebuconazole WP 25% 50 cc
Tebuconazole EC 250 g/l 200 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net