Fusarium oxysporum f. melonis
Kavun Solgunluğu

Etmenin genel özellikleri :
Fusarium oxysporum f. sp. melonis (L.&C.))Syd.&Hans. (Kavun Solgunluk Hastalığı) kavunlarda solgunluk hastalığına neden olan fungal etmen ilk olarak US'de belirlenmiş ve 4 ırkı olduğu bildirilmektedir. Hastalık etmeni dünyada yaygın olmasına rağmen uniform bir şekilde yaygın olmadığı görülmektedir. Avrupa ve ortadoğuda ırk 1' in bulunduğu, ırk 2' nin ise Fransada bulunduğu bildirlmektedir. Bundan dolayı ülkemizde her iki ırkın bulunma ihtimali oldukça yüksektir. Hastalık kavunlara spesifik olan tohum ve toprak kökenli bir fungustur. Fungus misellerin kalınlaşması ile oluşan klamidisporlar toprakta uzun süre canlılığını koruyabilir. Toprak kökenli olmakla birlikte tohum ilede taşınması mümkündür. Tohum bulaşmaları ya yüzeysel ya da kabuk altındaki dokularda olmakta, bu yüzden tohum embriyosu infekte olmamaktadır. Lokal bulaşmalar toprak ya da bitki kalıntılarının taşınması ile olur. İnfeksiyon özellikle yaralan köklerden olmaktadır. Özellikle toprak ve çevre koşulları infeksiyon ve hastalık belirtilerin ortaya çıkması için önemlidir. Hastalık şiddeti 20-25 °C toprak sıcaklıklarında maksimumdur ve daha yüksek sıcaklıklarda bu dramatik olarak azalmaktadır. Yüksek toprak sıcaklıklarında da bitkiler infekteli olur, fakat solgunluk görülmeyebilir, bunun yanında şidettli bodurlaşma görülebilir. Hastalık etmeni domates, yonca gibi bitkiler üzerinde de canlılığını koruyabilir.
Bir çok Fusarium solgunluğunda olduğu gibi, 1) düşük toprak sıcaklıklar patojene uygundur ve
solgunluk belirtilerini hızlandırmaktadır. 2) yüksek nitrojen, özellikle NH4-nitrogen ve ışık, kum hafif asitik topraklar (pH 5-5.5) hastalığın gelişmesine uygndur, ve 3) Toprağı kireçleyerek PH 6.5-7.0 çıkarma hastalığın solgunluk şiddetini artırabilir.
Kabakgillerde görülen diğer Fusarium türleri hakkında bilgi almak için (1(Hıyar) ve 2 (kabak) ) rakamlara tıklayın.

Belirtileri:
Bitkiler gelişmenin her devresinde hastalıktan etkilenmesine rağmen, en yaygın kanı olgun bitkilerde ortaya çıkmasıdır. Fide halindeki bitkilerde, hipokotil çürümeleri ve çökerten olarak karşımıza çıkar. Daha ileri dönemdeki bitkilerin yaşlı yapraklarda genel bir sarama olarak ve bir yada bir kaç sürgünde solgunluk görülebilir. Bazı durumlarda ani bir çöküş, bitkide hiç sarama olmaksızın ortaya çıkabilir. Bitkinin toprağa yakın gövdelerinde linear, nekrotik lekeler oluşabilir, bu lekeler yukarı doğru ilerler ve çoğunlukla sürgünün bir yanında görülmektedir. Hastalığın karekteristik bir özelliği bir bitkide ki bir sürgün solar ve çökerken, diğerleri sağlıklı bir şekilde görülebilir. Zamklı, kırmızı bir salgı bu lekelerden salgılanır, fakat bu durum diğer hastalık ve böcekler tarafından da olabilir. Bitki gödeleri uzunlamasına kesildiğinde, iletim demetlerinin renk değiştirmesi açık olarak görülür ve bu durum teşhişde kullanılabilir. Olgun bitkiler aşırı meyve tutumundan dolayı geç sezonlarda şiddetli olarak solmaktadır. Bu durum özellikle kurak ve sıcak havalarda kendini daha fazla göstermektedir.Cucurbit_Fusarium_oxysporum_niveum(karpuz)Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. 3-4 yıl ürün rotasyonu (çok uygun bir durum değil) ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin uzaklaştırılmalı.
2.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanımı.
3. Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak, su ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
4. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.
5. Hastalıklı fideler hemen yetiştirilme ortamlarında uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli.
6. Aşırı olarak nitrojen gübrelemelerden sakınmalı.
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 500 g fidelik
Benomyl WP 50 % 100 g
Bordo Bulamacı Sıvı 500+1000 g fidelik
Captan WP 50 % 250 g Fidelik
Captan+PCNB Toz 10+10 % 40 g/ m2 Toprak
Formaldehit EM 400 g/l 4 lt (m2 ye 150 cc)
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g/100kg tohum
Maneb WP 80% 250 g fidelik
Methyl Bromide Gaz 98% 60 g m2 toprak
PCNB Toz 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fidelik
Thiram WP 80% 200 g/100kg tohum
Tolclofos Methyl WP 50 % 100 g
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net