Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Köşeli Yaprak Lekesi

Etmenin genel özellikleri :
Pseudomonas syringae pv. lachrymans (S.&B.) Y.D.&W. hıyar, kavun, karpuz ve kabaklarda köşekli yaprak lekesi hastalığına neden olur. Dayanıklı varyetelerin daha fazla yetiştirildiği hıyar bitkilerinde hastalık daha az yaygındır. Bakteri hastalanmış bitki artıkları ve toprakta 2 yıl canlılığını koruyabilir. Bakterinin tohum kökenli olduğu da bilinmektedir. Bakteri sağlıklı bitkilere yaralardan ve bitkideki doğal açıklardan giriş yapabilir. Gün içerisinde %90 üzerinde nisbi nem ve yağmur formundaki nemler infeksiyon ve hastalığın gelişmesi için gereklidir. İki hafata boyunca devam eden kuru havalar hastalığı durdurmaktadır.

Belirtileri:
Hastalık belirtileri değişik büyüklüklerde ve yaprak damarları ile sınırlandığından dolayı köşeli bir şekildedir, bundan dolayı da hastalık ismi verilmiştir. Başlangıçda lekeler suda ıslanmış olarak görülmektedir. Nemli koşullarda, özellikle sabahleyin bakteriyel bir akıntı (ooze) lekelerden salınmakta ve kuruduğunda beyaz bir kalıntı oluşur. Kahverengi olan lekeler sarı bir hale ile kuşatılmakta, daha sonra beyaz olur ve kururken sağlıklı dokulardan kopar ve etkilenmiş yapraklarda düzensiz delikler meydana gelir. Meyvelerde lekeler genelllikle yüzeyseldir, fakat sekonder parazitler bu lekelerde geliştiğinde çöküntü meydana gelebilir.

Hıyar Resımleri:Kabak Resimleri:Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı çeşitlerin kullanımı.
2.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanımı.
3. Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak, su ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
4. İki yıllık bir ürün rotasyonu tavsiye edilir.
5. Bitkileri yaralamaktan sakınmalı ve budama ve diğer işlemlerden sonra bakırlı ilaçlar ile koruyucu bir ilaçlama yapılabilir.
6.
Hastalıklı bitki materyalleri uzaklaştrılmalı ve imha edilmeli
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 300 g
Bakır Oksiklorid WP 50% 300-400 g
Maneb WP 80% 200 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net