Pseudoperonospora cubensis
Yalancı Mildöyü Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
Pseudoperonospora cubensis (Berk&Curt) Rostow tahripkar bir fungal hastalıktır, hastalık etmeninden tüm cucurbit bitkileri etkilenmesine rağmen, hıyar, kavun, kabak ve ve kışlık kabak en fazla etkilenen bitkilerdir. Hastalık etmeni hava kökenli olup, soğuk iklim bölgeleinde kışı geçirmesi zordur, bu yüzden hava yoluyla hastalık etmeni sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. Uygun iklim koşullarında hastalık etmeni o kadar hızlı bir şekilde bitkileri etkilerki, bitkiler dondan etkilenmiş bir görünüm alır. Fungal gelişme sonucu, spor taşıyıcı organ (konidiofor) denilen dallanmış yapılar bitkilerin stomalarında dışarı çıkar ve bunlar üzerinde hava kökenli, büyük limon biçimli sporlar (sporongia) oluşmaktadır. Bu sporlar uzun süre canlılığını muhafaza eder ve hava nemi uygun olduğunda rüzgar yardımı ile uzun mesafelere taşınmaktadır. Bir çok mildiyö hastalığı serin, nemli hava hastalıkları olmasına rağmen, hıyar yalancı mildiyösü daha geniş sıcaklıklarda (18-25 °C) bitkileri infekte edebilir. Gün ortasına kadar devam eden ağır çiğ durumu infeksiyonların olması için en elverişli ortamlardır.

Mikroskopik spor görünümü

Belirtileri:
Hastalıktan etkilen bitkilerin yaprakların üst yüzeyinde yaparak damarları ile sınırlandırılmış köşeli solgun yeşil alanlar şeklinde ilk olarak görülür ve bu lekeler mozoik görönümünü andırmaktadır. Bu lekeler daha sonra sarı köşeli lekelere dönüşmekte ve hastalık ilerlediğinde nekrotik olurlar. Yapraklar fazla miktarda spor ile infektelendiğinde, küçük bireysel nekrotik ve klorotik benekler yaprağın üst yüzeyinde de görülmektedir. Nemli bir ortamda spor oluşumu alt yaprak yüzeylerinde de görülmeye başlar. Klorotik beneklenmeler ışığa doğru tutulduklarında açık kahverengi alanlar olarak görülmektedir. Sporlu alanlar yaprak alt yüzeyine parlak morumsu ya da koyu kahverengi is görünümü vermektedir.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Bitki artıkları uzaklaştırşmalı ve yok edilmelidir.
2.
Sulama esnasında yapraklar ıslanmamalı, özellikle geç ve akşam sulamalarından kaçınılmalı.
3. Bitkiler iyi şekilde havalanacak şekilde dikilmeli, seraların yeterince havalanmasına önem verilmeli.  
  Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. İlaçlamalar düzenli aralıklarla yapılmalı, özellikle hastalığın görüldüğü bölgelerde hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce, bitkiler koruyucu ilaçlar ile ilaçlanmalıdır.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Benalaxyl+Mancozeb WP 21+20% 250g/dekar

Bakır kompleks+Mancozeb WP 21+20%

300 g
Chlorothalonil WP 75% 200 g
Chlorothalonil + Carbendazim SC 450+100 g/l 200 cc/dekar
Chlorothalonil FL 500 g/l 250 cc
Cymoxanil WP 50% 50 g
Cymoxanil + Propineb WP 6+70 % 200 g
Cymoxanil + Mancozeb WP 5+45%300 g 250 g

Cymoxanil + Mancozeb WP 4+46,5

300 g

Cymoxanil + Metiram WG 4,8+57 %

200 g
Dichlofuanid + Oxadixyl WP 35+10 % 200 g

Dimetthomorph + Mancozeb WP 9+60

200 g
Folpet WP 50% 300 g/dekar
Fosetyl Al WP 80% 200 g
Fosetyl Al + Mancozeb WG 33+35 % 350 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g
Metalaksil+Mancozeb WP 8+64% 250 g
Ofurace + Mancozeb WP 6+64% 200 g
Oxadixyl + Cymoxanil + Mancozeb WP 8+302+56% 250 g
Oxadixyl + Propineb WP 10+56% 200 g
Oxadixyl + Cymoxanil + Propineb WP 8+3,2+56 250 g
Promocarp hydrochloride EC 722 g/l 250 cc/dekar
Propineb WP 70% 200 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net