Zucchini Yellow Mosaic Virus
Zuccuhini Sarı Mozaik Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Zucchini Sarı Mozaik Virüsü (Zucchini Yellow Mosaic Virus=ZYMV) viral etmen olup, ekonomik olarak önemli kayıplara neden olan bir etmendir. Virüsün bir kaç ırkı olduğu belirlenmiştir. Hastalık etmeni yaprak bitleri (Aphis citricola Patch, A. gossypii Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas), ve Myzus persicae (Sulzer)), mekanik olarak ve tohum ile taşınmaktadır. Virüs deneysel olarak ifektelediği bitkiler
Aizoaceae, Amaranthaceae, Apiaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae ve Cucurbitaceae familyasına ait bitkilerdir. Kabakgil bitkilerinden kabak ve karpuz oldukça fazla bir şekilde etkilenmektedir.

Belirtileri:
Hastalık belirtileri genellikle sarı mozaik, şidetli deformasyon, kabartı, yaorak ayasında önemli ölçüde küçülme, nekroz, ve şiddetli bodurlaşadır. Kabak meyvelerinde yumru gibi şişkinlikler geliştirerek meyvelerde şekil bozuklukları görülebilir. Kavun ve karpuz meyveleri de şekilsiz ve uzunlamasına derin çatlaklar meydana gelir. Tohum oluşumu önemli ölçüde azalır ve tohumlar genellikle deforme olmuştur. Virrusun belirtileri ırka bağlı olarak PApaya Halakalıleke Virus' ünün (papaya ringspot virus type W (PRSV-W)) oluşturduğu belirtilere benzemektedir. Tropik bölgelerde ZYM virüsü genellikle PRSV-W ve WMV ile ilişkilidir.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Vektör Böcekler ile mücadele ve malçlama kullanılarak vektör böçeklerin hareketliliği sınırlanabilir.
3. Hastalıklı bitkilerden tohum alınmamalı, virüsten ari tohum kullanılmalı
4.
Bitkiler birbirleri ile temas etmeyecek şekilde dikilmeli.
5.
Yabancıotlar ile mücadele edilmeli.
   Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Cucurbit Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net