Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Bakteriyel Kanser

Etmenin genel özellikleri : Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis =Corynebacterium michiganense pv.michiganense (S.) Jen.bakterisi tohum üzerinde ve içerisinde taşınır. İnfekteli bitki materyalleri, yabancıotlar ve alet-ekipman üzerinde uzun süre canlı kalabilir. Hastalık etmeni olan bakteri fide işleme ve sulama sırasında tohum yataklarında yayılabilir. Yetiştirme alanlarında ise bulaşık aletleri ve sulama suyu ile sağlıklı bitkilere taşınır, bitkiler her dönemde hastalık etmeni ile bulaşabilir.

Domateste Belirtileri:
Yaprak:
Hastalığın ilk dönemlerinde, yaprakcık solgunluğu, yaprak kenarları yukarı doğru kıvrılır ve zamanla kahverengiye döndüğü görülür. Yaprakların ana damardan itibaren bir tarafı normal olarak görülürken, diğer yarısının solgunluk göstermesi en bariz bir belirtidir. Daha sonra ise etkilenmiş yapraklar kahverengiye döner, solar ve ölürler.Meyve: Meyveler infektelendiğinde, kahverengi merkezli ve beyaz haleli lekelere sahiptir.
Gövde: Etkilenmiş gövdelerde uzunlamasına çizgi şeklinde bir renk rengi bozulması ya da kanserlere sahip olabilir. Gövde ve yaprak saplarında iletim dokuları genellikle sarı renk ile kırmızı kahverengi karışımı şeklinde renk alır. Bu renkleneme çoğunlukla gövde ve yaprak sapınını birleşme yerinde ortaya çıkmaktadır. Gövde kırıldığında, genellikle öz kısmı iletim dokularının bozulması nedeniyle dışarı çıkarılılabilir. İnfekteli tohumlardan yetişen bitkiler hızla solar ve ölürler ya da meyve oluşturmazlar. Şaşırtma esnasında ise budanan fideler tarla ya da seraya şaşırtılıncaya kadar simptom göstermeyebilir.Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. Hastalıktan ari tohum ve fide kullanmalı
2.
Fideliklerde ve şaşırtma esnasında hastalıktan ari toprak kullanmalı.
3. Budama sırasında bir bitkiden diğerine geçerken budama aletlerinizi steril edin.
Aletler    sıcak     suda ya da buhar kullanılarak steril edilmeli veya sodyum hipoklorid (çamaşır suyu %30)     kullanılarak aletlerimiz steril edilebilir.  
4. Kullanılan tüm yetiştirme materyalleri hastalıktan ari ya da steril edilmeli.
5. 4 yıl gibi uzun bir süre ürün rotasyonu (münavebe) yapılamlı ve yetiştirme alanlarından     Solanaceous bitkileri uzaklaştırılmalı.
6. Bitkiler ıslakkken, işlem yapmadan sakının.

Kimyasal Mücadele:
Bakteri hastalık etmenleri ile mücadele etmek genelde zor olup, kültürel önlemlere büyük ölçüde dikkat etmenizde fayda vardır. Genelde Bakırlı Kimyasal ilaçlar bitkilerde yeni bulaşmaları engellemek için tavsiye edilir. Mücadelede
streptomycin sulfate gibi antibiotikler tavsiye edilmekle birlikte, ekonomik olmadığından kullnımı yaygın değildir.

Sodyum Hipoklorid ile tohumları muamele edilmesi: Tülbent içerisine sarılarak konulan tohumlar yaklaşık %1 oranında hazırlanan solusyona 40 dakika daldırın. Daha sonra tohummlarıyayın ve kurumaya bırakın.

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 300-400 g
Bakır Oksiklorid WP 50% 300-400 g
Bakır Kompleks + Mancozeb WP 21+20% 300 g
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Yağ ve rosin asitlerinin Bakır Tuzları EC 51.1 200 c

Başa Geri Dön
Domates Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net