Colletotrichum spp. Hastalık Etmenleri
Antraknoz Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
- Colletotrichum coccodes
(Wallr.) S.J. Hughes (Pers.) Grove,
- C. dematium,
- C. gloeosporioides
(Penz.) Penz. & Sacc. in Penz. (eşeyli dönemi:
Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk) hastalık etmenleri domates de antraknoz hastalığına neden olur. C. coccodes en yaygın olan hastalık etmendir. Fungus kışı bitki artıkları üzerinde mikrosklerot olarak geçirir. Mikrosklerotlar toprakda uzun süre canlılığını korur ve nemli koşullarda konidi sporlarını üreterek enfeksiyonlarını yapar. 20 and 30 °C sıcaklık ve serbest su hastalığın yayılması için uygun koşullardır. Lezyonlar üzerinde oluşan sporlar yağmur ve rüzgar ile bitkilere taşınabilir ve yaralanan bitkilerden giriş yaparlar.

Domateste Belirtileri: 
   Yaprak: Yapraklar infektelendiğinde, genelde sarı renkli hale tarafından kuşatılan küçük, yuvarlak ve koyu ölü dokular şeklinde görülmekte. Yaşlı yapraklar hastalık etmeninden daha fazla etkilenmektedir.
   Meyve: Meyvedeki lekeler ana belirti olup, yaprak, gövde ve kökleride etkileyebilir. Meyveler yeşil ve küçükken infektelenmekte, fakat olgunlaşıncaya kadar hiç bir leke göstermezler. Olgunlaşmaya yaklaşınca meyveler bu etmene karşı daha hassas olurlar. İnfekteli meyveler küçük, çökük ve yuvarlak lekeler şeklindedir. Lekeler bir kaç cm' ye kadar ve konsantrik ve daha konkav olabilir. Merkezi genelde güneş yanığı şeklindedir ve küçük koyu noktalar şeklinde mikrosklerotlara sahip olabilir. Lezyonun etrafındaki doku daha açık renklidir. Sıcak havalarda lekeler meyve içine doğru gelişir ve meyveyi değersiz kılmaktadır. Fungus yeşil ve kırmızı meyveleri etkileyebilir, fakat yeşil meyveler etkilendiğinde olgunlaşıncaya kadar belirtiyi göstermez.Olgun meyvelerde ise infeksiyondan sonra belirtiler 5-6 gün içerisinde belli olmaktadır.    Kök: Kök enfeksiyonları meyveler olgunlaşırken belli olmaya başlar ve bu durum genelde seralarda görülür. Hastalık köklerde kahverengi lekeler şeklinde görülür ve çürüken üzerinde mikrosklerotları görülür. Kök zararından dolayı hastalıklı bitkiler topraktan kolaylıkla çekilebilir.

Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. En az bir yıl ürün rotasyonu ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin     uzaklaştırılmalı.
2. Aşırı sulamadan ve bitkileri yaralamadan kaçınılmalı.
3. Özellikle malç kullanılmalı.
4. İnfekteli meyveler uzaklaştırılmalı ve yok edilmeli.
5. Seralarda patojenden ari toprak kullanılmalı ve kök yaralanmalarından kaçınılmalı.
6. Temiz tohum kullanmalı.
7. Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli.
Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Funisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Maneb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Propineb WP 70% 300 g

Başa Geri Dön
Domates Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net