Domates (Lycopersicon esculentum Mill.) Hastalıkları

  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Kanser Corynebacterium michiganense pv.michiganense  
  Bakteriyel Gövde ve Meyve Çürüklüğü Erwinia carotovora subsp.carotovora
 
  Bakteriyel Öz Çürüklüğü (gövde) Pseudomonas corrugata
 
  Güney Bakteriyel Solgunluğu Pseudomonas solanacearum  
  Bakteriyel Benek Psudomonas syringae pv. tomato  
  Bakteriyel Leke Xanthomonas campestris var. vesicotoria  
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Alternaria Yaprak Lekesi Alternaria alternata f.sp. lycopersici  
  Tırnak Başı Lekesi Alternaria tomato  
  Erken Yanıklık

- Alternaria solani
- Alternaria porri

 
  Antraknoz - Colletotrichum coccodes
- C. dematium
- C. gloeosporioides
 
  Fusarium Solgunluğu Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici  
  Fusarium Kök Çürüklüğü (Crown) Fusarium oxysporium f.sp.radicis-lycopersici  
  Fusarium Kök Çürüklüğü Fusarium solani  
  Kurşuni Küf Botrytis cinerea  
  Verticillium Solgunluğu Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae

 
  Septoria Yaprak Lekesi Septoria lycopersici  
  Yaprak Küfü Fulvia fulva
 
  Stemphylium Gri Yaprak Lekesi - Stemphylium botryosum f. sp.lycopersici
- S. lycopersici
- S. solani

 
  Helminthosporium Yanıklığı Helminthosporium carposaprum  
  Mildiyö (Geç Yanıklık) Phytophthora infestans  
  Tavşan Gözü Çürüklüğü - Phytophthora nicotianae
- P. capsici
- P. drechsleri
 
  Phoma Çürüklüğü Phoma destructiva  
  Külleme

- Oidiopsis taurica
- Oidiopsis sicula

 
  Yumuşak Çürüklük - Sclerotinia sclerotiorum
- S. minor
 
  Güney yanıklığı Sclerotium rolfsii  
  Cercospora Yaprak Küfü Pseudocercospora fuligena
 
  Pleospora Çürüklüğü Pleospora lycopersici  
  Ekşi Çürüklük - Geotrichum candidum
- G. penicillatum
 
  Siyah Küf Çürüklük Etmenleri - Alternaria alternata
- Stemphylium botryosum
- S. herbarum
- Ulocladium consortiale (T.) E. Sim. = S. consortiale (Thuem.) Groves & Skolko
 
  Kök ve Meyve Çürüklüğü - Phytophthora capsici
- P. dreshsleri
- P. nicotianae
 
  Kömür (Charcoal) Çürüklüğü Macrophomina phaseolina
 
  Çökerten - Pythium aphanidermatum
- P. arrhenomanes
- P. debaryanum
- P. myriotylum
- P. ultimum
 
  Rhizoctonia Kök Çürüklüğü Rhizoctonia solani  
  Rhizopus Çürüklüğü Rhizopus stolonifer
 
  Pyrenochaeta Mantarımsı Kök Çürüklüğü Pyrenochaeta lycopersici  
  Abiotik Etkenler  
  Çiçek Ucu Çürüklüğü (Kalsiyum Eksikliği) Blossom End Rot  
  Magnezyum Eksikliği Magenyum deficiency  
  Yaprak Kıvrılması (Fizyolojik) Physiological Leaf Roll  
  Kediyüzü (Aşırı Sıcaklık) Catface  
  Lekeli Olgunlaşma Blotchy Ripeninig (Grey Wall)  
  Güneş Yanıklığı Sunscald  
  Viral Hastalık Etmenleri  
  Domates Sari Yaprak Kivircik Virüsü Tomato Yellow Leaf Curl Virus  
  Patates X Virüsü Potato X Virus  
  Patates Y Virüsü Potato Y Virus  
  Tütün Mosaik Virüsü Tomato Mosoic Virus  
  Yonca Mozaik Virüsü Alfalfa Mozaic Virus  
  Domates Leke Solgunluk Virüsü Tomato Spotted Wilt Virus  
  Domates Halkalı Leke Virüsü Tomato Ringspot Virus  
  Çift Çizgi Virüsü Double Steak Virus  
  Domates Benek Gemini Virüsü Tomato Mottle Virus
 
  Yalancı Tepe Kıvırcıklık Virüsü Tomato Pseudo Curly Top Virus  
  Domates Cüce Çalılık Virüsü Tomato Bushy Stunt Virus  
  Domates Etch Virüsü Tobacco Etch Virus  
  Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber Mosaic Virus  
  Domates Bulaşıcı Kloroz Virüsü Tomato Infectious Chlorosis Virus  
  Domates Planto Macho Viroidi Tomato Planto Macho Viroid  
  Domates Tepe Çalılık Viroidi Tomato Bunchy Top Viroid  
  Aster Sarılığı (mikoplazma) Aster Yellows  
  Domates Büyük Tomurçuklanması (mikoplazma) Tomato Big Bud
 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net