Tobacco Etch Virus
Tütün Etch Virüsü

Etmenin genel özellikleri:
Tabacco Etch Virus (Tütün Etch Virüsü=TEV)) viral bir etmen olup, konulçuları domates, biber, tütün, süsbitkileri ve bazı yabancı otlardır. TEV afit (özellikle Myzus persicae = yaprakbitleri) tarafından taşınan potyvirus groupuna ait bir virüsdür. Biber bitkileri ekonomik olarak bu virüs tarafından zarar görebilir. Virüsün tohum ile taşındığına dair elde belirli bir kayıt yoktur.

Belirtileri:

Tütün (Nicotiana tabacum):Beneklenme ve nekrotik yaprak beneklenmesi şeklinde görülür.
Domates (Lycopersicon esculentum ): Yapraklarda beneklenme ve deformasyon şeklinde ortaya çıkar ve verimi büyük ölçüde azaltır. Uç yeşil aksamlarda yaprakcıklar yukarı doğru kıvrılma gösterir, böyle yaprakların sapları aşağı döğru eğilir ve yapraklarda hafif beneklenem damarlarda renk açılması görülür. Bitkilerde genel bir bodurluk ve meyvelerde herhangi bir belirti gözlenmez.Biber (Capsicum annuum) : Beneklenme, mozaik ve deforme olmuş yapralar şeklinde belirtiler kendini gösterir. Meyvelerde defarmasyon ve bitkilerde genel bir bodurlaşma gözlenir. Bitkilerde şiddetli solgunluk ve ölüm görülebilir.
Datura stramonium: Yapraklarda beneklenme, damarlarda bantlaşma ve deformasyon gözlenir. Meyve tüylerinin bastırılması şeklinde bir belirti görülür.
Physalis ssp. :Yaprak klorozu..

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Hastalıktan ari fide ve fidanların kullanımı.
3.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.)
4. 
Konukçusu olan yabancıotlar ile mücadele edilmeli.
5.
Bitki işleme aletlerinin temizliği ve seralarda hareketliğin mümkün mertebe azaltılması.
6.
Vektör böcekler ile kimyasal mücadele ve vektörlerin harektelini sınırlayack tedbirler alınmalı (malç ya da sera açıklıklarının vektörün geçisini engelleycek şekilde tülbent ile kapatılması).
   Kimyasal Mücadele:

Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Domates Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net