Tomato Yellow Leaf Curl Virus
Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow leaf Curl Virus=TYLCV) domates üretimini etkileyen en önemli hastalıklardan biri olup, geminivirüs (çift partikül halinde) grubundandır ve beyazsinek böceği (Bemisia argentifolii Perring & Bellows) ile taşınır. TYLCV oldukça geniş bir konukçu dizisine sahip, bunlar arasında mercimek, bakla, tütün, ve domates gibi kültür bitkileri ve Cynanchum acutum ve Türkiyede Datura stramonium, Solanum nigrum ve Urtica sp. gibi yabancı otlar sayılabilir. konukçularının bazılarında hiç belirti bulunmazken, hastalık o bitkide bulunabilir ve ergin beyazsinekler ile sağlıklı bitkilere taşınır. Virüs mekanik olarak bazı bafırlar kullnıldığında taşınabilir, fakat pratikte mümkün olmayabilir. Virüs tohumla taşındığına dair kayıt bulunmamaktadır.

Belirtileri:

TYLCV
' nin bitkide oranı oldukça yüksek seviyede olup, domates bitkileri virüs tarafından oldukça şiddetli olarak etkilenir. Hastalık belirtileri domates çeşitlerine göre değişir, fakat genelde infeksiyondan kısa bir süre sonra çıkan yapraklarada küçülme, şekil bozukluğu, içe ya da dışa doğru kıvrılma ve sarı bir beneklenme görülebilir. Sonradan çıkan yapraklar daha küçük ve daha fazla şekil bozukluğuna sahip olur ve tüm yaprağı kapsayacak şekilde kenarlarında sararma sergiler ve kıvrılma görülür. İnfektelenen bitki genelde bodur ve daha genç bitkilerde bu bodurluk daha fazladır. İnfektelen bitkiler çiçek oluşturmaz, oluşan çiiçeklerden çok azı meyve tutar, gelişme çok zayıftır. Domates benek ve Tütün etch virüslerinin (tomato mottle virus and tobacco etch virus) her ikisi ile infektelen domates bitkileri TYLCV virüsünün oluşturduğu belirtilere benzer ve karışıklığa sebebiyet verebili, buna rağmen bitkilerde daha fazla çiçek olabilir. TYLCV' nin yeşil aksam belirtileri Pseudocurly Top Virüsü tarafından neden olan yaprak damarlarının morlaşması ve sürgünlerin kıvırcıkaşması belirtileri göstermez.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Beyaz sinekler ile mücadele edilmeli.
3.
Sonbahar ve ilk bahar dikimlerini mümkün olduğunca ileri zamanlara almalı.
4. 
Yabancıotlar ile mücadele edilmeli.
5. Beyaz sinek populasyonunu azaltmak için hasatdan sonra bitkilerin derin sürüm yapılarak ya da toplanarak yok edilmeli
6. Beyazsineğin konukçuluk yaptığı bitkilerin ekim zamaları arasında mesafe koyulmalı ya da birbirini takip edecek şekilde yetiştirilmemeli
7. UV yansıtıcı malçlar kullanılarak, beyazsinek hareketleri sınırlandırılabillir.

8.
Hastalıktan ari fide kullanılmalı.
9. Seralarda bulaşmayı azaltmak için tek tük hastalık görülen bitkiler yok edilmeli.
10. Tuzak bitkilerin (hıyar gibi) kullanılması böceklerin virüsü yaymasını azaltabilir.
11. Sear açıklıklarının böçeklerin geçemeyeceği tül perdeler ile kaptmalı.
   Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Domates Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net