Fusarium graminearum
Fusarium Gövde Çürüklüğü

Etmenin genel özellikleri:
Fusarium graminearum Schwabe (teleomorph: Gibberella zeae (Schwein.) Petch) fungal hastalık etmeni olup tüm buğdaygil bitkilerini, özellikle humid yaz ayları olan bölgelerde yetiştirilen bitkileri etkilemektedir. Hastalık etmeni diğer bitki kısımlarında da farklı hastalıklara neden olabilir. Bu yüzden hastalık etmeni buğdaygillerde başak yanıklığı olarak adlandırılırken karanfidede hastalık etmeni gövde çürüklüğü olarak anılmaktadır. Aynı zamanda hastalık etmeni kök çürüklüğü ya da yaprak infeksiyonlarınada neden olmaktadır. Hastalık etmeni aynı ya da yakın alanlarda birbirini takip eden aynı buğday (örneğin mısırı takiben buğdayın ekilmesi gibi) bitkilerinden oluşuyorsa, hastalık etmeni son ekilen bitkilerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Fungal etmen kış koşullarını ürün artıklarınada ve yabani ya da kültür çimlerinde geçirmektedir. Buğdaygillerde tohumlar çimlenir çimlenmez hastalık etmeni ile bulaşır ve ilk hastalık belirtileri toprağa yakın olan gövde üzerinde görülmeye başlar. Bu kısımlarda oluşan sporlar yağmur ya da sulama suyu ve rüzgar ile bitkilerin üst aksamlarına yayılır, ve bitkilerin çiçek, yaprak gibi organlarını infekte edebilir. Hastalık etmeni sıcak ve nemli ortamlarda daha iyi gelişmektedir. Hastalık etmeni diğer Fusarium etmenlerinde olduğu gibi aşırı nitrojen ile teşvik edilmektedir.

Belirtisi:

Hastalık etmeninden etkilenen karanfil bitkisinin gövdesi toprak hattında yada biraz yukarıdan çürümektedir. Aynı zamanda gövdenin kaidesi ve köklerde hastalıktan dolayı çürümektedir. Bitkinin üst aksamı ise solmakta ve zamanla ölmektedir. Pempe renkte hastalık etmeninin sporları çürüyen dokular üzerinde de oluşmaktadır.

Mücadelesi:
Kültürel mücadele:
1. Patojenden ari kültür bitkilerinin kullanımı.
2. Steril edilmiş toprak yada torfların kullanımı.
3. Üretim alnalarından mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması.
4. Her bir üretim arasında temiz ve sterilize edilmiş seraların kullanımı.
5. Aşırı nitrojen gübrelemesinden ve sulamadan kaçınılmalı.
 Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Fusarium spp.' ye tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 500 g fidelik
Benomyl WP 50 % 100 g
Bordo Bulamacı Sıvı 500+1000 g fidelik
Captan WP 50 % 250 g Fidelik
Captan+PCNB Toz 10+10 % 40 g/ m2 Toprak
Formaldehit EM 400 g/l 4 lt (m2 ye 150 cc)
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g/100kg tohum
Maneb WP 80% 250 g fidelik
Methyl Bromide Gaz 98% 60 g m2 toprak
PCNB Toz 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fidelik
Thiram WP 80% 200 g/100kg tohum
Tolclofos Methyl WP 50 % 100 g
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc

Başa Geri Dön
Karanfi Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net