Fusarium oxysporium f. sp. dianthi
Fusarium Solgunluğu

Etmenin genel özellikleri:
Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f. sp. dianthi(Prill. & Delacr.) W.C. Snyder & H.N. Hans. bitki kök ve yaralanmış çelikleri infekteleyen toprak kökenli bir fungal etmendir. Hastalık etmeni kalın duvarlı hücreleri olan, dormant klamidosporları ile uzun süre toprakta canlı kalabilir. Bu sporlar bitki kökleri yakınında salınan ekzudatlara tepki olarak çimlenir. Daha sonra çimlenen sporun hifleri konukçu bitkinin köklerini infekte eder, koteks dokularında kolonize olur ve ksilem dokusana (iletim dokusu) doğru hastalık etmeni ilerler. Küçük sporlar (mikrokonidi) üretilir ve iletim dokuları yardımı ile bitki yukarılarına hastalık taşınır. bitkiler ölerken, fungal etmen epidermis dokusunu yırtarak dişarı çıkar ve sporodochia (spor yatağı) denilen yapıları oluşturur. Sporlar bu yataklarda oluşur, hava kökenlidir ve buradan yakındaki bitkiler4e ve topraklara bulaşabilir. Bitki dokusundaki makrosporlar (bir kaç hücreli) ve miseller dayanıklı sporları olan klamidospora dönüşür ve hastalıklı dokular parçalanırken, çevreye dağılır. Hastalık etmeni ılıksıcaklık ve koşulları sevmektedir. Hastalık etmeninin farklı ırkları vardır.

Belirtisi:

Hastalanan bitkilerin alt yaprakları sararır ve bitkinin bir tarafında solgunluk görülebilir. Daha sonra bu belirti tüm bitki genellinde görülmeye başlar. Sürgünler kısalmış olabilir ve anormal bir şekilde gelişir. Ana sürgün uçları ana gövdeye dik açılarda gelişir. Hastalık daha ileri dönemlerinde bitki kök ve gövdeleri ölmektedir.

Mücadelesi:
Kültürel mücadele:
1. Patojenden ari kültür bitkilerinin kullanımı.
2. Steril edilmiş toprak yada torfların kullanımı.
3. Üretim alnalarından mümkün olduğunca hızlı bir şekilde hastalıklı bitkilerin uzaklaştırılması.
4. Her bir üretim arasında temiz ve sterilize edilmiş seraların kullanımı.
5. Hastalık etmenine karşı biyolojik mücadele olarak yurt dışında RootShield (Trichoderma harzianum strain KRL-AG2) kullanılmaktadır.
 Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Fusarium spp.' ye tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 500 g fidelik
Benomyl WP 50 % 100 g
Bordo Bulamacı Sıvı 500+1000 g fidelik
Captan WP 50 % 250 g Fidelik
Captan+PCNB Toz 10+10 % 40 g/ m2 Toprak
Formaldehit EM 400 g/l 4 lt (m2 ye 150 cc)
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g/100kg tohum
Maneb WP 80% 250 g fidelik
Methyl Bromide Gaz 98% 60 g m2 toprak
PCNB Toz 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fidelik
Thiram WP 80% 200 g/100kg tohum
Tolclofos Methyl WP 50 % 100 g
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc

Başa Geri Dön
Karanfi Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net