Kereviz Hastalıkları

  Viral ve MLO Hastalık Etmenleri  
  Kereviz Mozaik Virüsü Celery Mosaic Virus (CeMV)  
  Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber Mosaic Virus (CMV)  
  Aster Sarığı Aster yellows  
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Küzey Bakteriyel Yanıklığı Psudomonas apii Jagger  
  Güney Bakteriyel Yanıklığı Pseudomonas cichorii (Swing.) Stapp  
  Yumuşak Kök Çürüklüğü Erwinia carotovora var. carotora (Jones) Dye  
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Tohum Yataklarında Çökerten ve Çürüklük Rhizoctonia solani Kuhn
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) d.By.
Pythium sp.
Fusarium sp.
 
  Cercospora yanıklığı Cercospora apii Fres  
  Septoria Yanıklığı Septoria apiicola Speg  
  Fusarium Sararması Fusarium oxysporium f.sp. apii (R.Nelson&Sherb.)Synder&Hans.  
  Krater ve Petiol Çürüklüğü Rhizoctonia solani Kühn  
  Sclerotina pembe Çürüklük Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Korf&Dumont  
  Kahverengi Leke Cephalosporium apii Smith&Ramsey  
  Kök Çürüklüğü Phoma apiicola Klebahn  
  Centrospora Depo Çürüklüğü Centrospora acerina (Harthing) Newhall  
 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net