Mercimek (Lens culinaris Medik.) Hastalıkları

  Viral Hastalık Etmenleri  
  Fasulye Sarı Mozaik Virüsü Bean Yellow Mosaic Virus  
  Bakla Benek Virüsü Broad Bean Mottle Virus
 
  Bakla Durgunluk Virüsü Broad Bean Stain Virus  
  Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber Mosaic Virus (CMV)
 
  Fasulye Yaprak Kıvrılma Virüsü Bean (pea) Leaf Roll Virus
 
  Şekerpancarı Batı Sararma Virüsü Beet Western yellows virus  
  Subteeanean Yonca Kırmızı Yaprak Vir. Subterranean Clover Red Leaf Virus  
  Yonca mozaik Virüsü Alfalfa Mosaic Virus  
  Bezelye tohumkökenli Mozaik Virüsü Pea Seedborne Mosaic Virus
 
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Yanıklık Pseudomonas syringae pv.coronafaciens (El.) Young et al.
 
  Bakteriyel Çizgi Yanıklığı Pseudomonas syringae pv.striafaciens (Elliott) Young et al.
 
  Bakteriyel Şerit lekesi Xanthomonas campestris pv. translucens (Jones et al.) Dye
 
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Alternaria Yanıkığı - Alternaria alternata (Fries) Keissler
- Alternaria sp.
 
  Antraknoz - Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. & Mag.) Bri.& Cav.
- Colletotrichum truncatum (Schwein.) Andrus & Moore
 
  Kök Çürüklüğü Aphanomyces euteiches C. Drechsler
 
  Ascochyta Yanıklığı Ascochyta fabae Speg. f. sp. lentis Gossen, Sheard, Beauchamp & Morrall = Ascochyta lentis Bond. & Vassil.
(teleomorph: Didymella sp.)
 
  Fusarium Kök Çürüklüğü ve Solgunluğu - Fusarium solani (Mart.) Sacc.
- Fusarium oxysporum Schlecht.: Fr. f. sp. lentis Vasudeva and Srinivasan
 
  Siyah Çizgi Kök Çürüklüğü Thielaviopsis basicola (Berk. & Broome) Ferraris
 
  Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers.:Fr.
 
  Yaprak Lekesi - Cercospora cruenta Sacc.
- Cercospora lensii Sharma, Mishra & Jain
- Cercospora zonata Winter
 
  Güney Yanıklık Sclerotium rolfsii Sacc. (teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough = Corticium rolfsii Curzi)
 
  Yaprak Lekesi ve Gövde Kanseri Cylindrosporium sp.
 
  Mildiyö - Peronospora lentis Gäumann
- Peronospora viciae (Berk.) Casp.
 
  Kuru Kök Çürüklüğü Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich = Rhizoctonia bataticola (Taub.) Butler
 
  Yaprak Lekesi Helminthosporium sp.  
  Yaprak Çürüklüğü Choanephora sp.
 
  Yaprak Sararması Cladosporium herbarum (Pers.) Link  
  Ozonium Solgunluğu
Ozonium texanum N. and W. var. parasiticum Thirum.
 
  Phoma Yaprak Lekesi Phoma medicaginis Malbr. & Roum.  
  Külleme - Erysiphe pisi DC. = Erysiphe polygoni DC.
- Leveillula taurica (Lev.) Arnaud = Leveillula leguminosarum f. sp. lentis (anamorph: Oidiopsis taurica (Lev.) Salmon)
 
  Kök ve Fide Çürüklüğü - Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzpatrick
- Pythium ultimum Trow
 
  Pas - Uromyces craccae Const.
- Uromyces viciae-fabae (Pers.) Schroet. = Uromyces fabae (Pers.) de Bary
 
  Yumuşak Çürüklük Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  
  Stemphylium Yanıklığı - Stemphylium botryosum Wallr. (teleomorph: Pleospora tarda Simmons)
- Stemphylium sarciniforme (Cavara) Wiltshire
 
  Yaş Kök Çürü Rhizoctonia solani Kühn teleomorph: Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk)
 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net