Colletotrichum musae
Antraknoz

Etmenin genel özellikleri :
Colletotrichum musae (Berk. & M. A. Curtis) Arx, fungal bir hastalık etmeni olup, fungus kışı önceki yıldan kalan bitki artıklarında geçirir. Uygun koşullarda fungus bitkinin üst aksamlarını infekteleyen hava kökenli sporlarını serbest bırakır. Fungusun gelişmesi için uygun koşullar 24-30 °C arasındaki sıcaklık ve yüksek nem oranlarıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda fungus sporları çimlenmemektedir. İlave olarak Patojen sporlarını serbest bırakmak için serbest suya ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca sporlar yağmur ve yağmur suyunun sıçratması ile de yayılmaktadır.

Belirtileri:
Antraknoz ismi yaprak ve meyveler üzerinde siyah lekeler olarak yayılan hastalıklar için kullanılan genel bir ifadedir. Muzlar üzerinde de hastalık etmeni küçük, siyah ya da kahveengi ve çökük lekeler şeklinde meyveler üzerinde, özellikle meyvelr olgunlaştıktan sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Fakat başlangıç belirtileri hasattan önce yeşil meyveler üzerinde görülmey başlar, etmenin sporları meyve üzerinde çimlenir ve küçük bir lokalize leke meydana getirir. İnfeksiyon daha sonra durgun olarak (latent) kalır ve meyveler olgunlaşıncaya kadar belirsiz kalabilir. Meyveler olgunlaşırken de bu lekler sarıya dönmektedir. Bu devrede fungus gelişmesine devam eder ve sonuçta lekeler birleşir ve meyvenin pazar değerini düşüren bir görünüme neden olmaktadır.


Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. Üç yıllık bir ürün rotasyonu ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin     uzaklaştırılmalı.
2. Aşırı sulamadan ve bitkileri yaralamadan kaçınılmalı.
3. Meyveler depolanmadan ya da taşınmadan önve bir fungisit ya da yüzey dezenfektanlardan biri ile ilaçlanabilir.
4. İnfekteli bitkiler, meyveler uzaklaştırılmalı ve yok edilmeli.
5. Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli.
Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Colletorichum spp. etmenlerine tavsiye edilen kimyasal ilaçlar.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Maneb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Propineb WP 70% 300 g
Benomyl WP 50% 60 g

Başa Geri Dön
Muz Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net