Fusarium oxysporum f. sp. cubense
Fusarium (Panama) Solgunluğu

Etmenin genel özellikleri :
Fusarium oxysporum Schltdl.:Fr. f. sp. cubense (E. F. Sm.) W. C. Snyder & H. N. Hansen fungal hastalık etmeni olup bitkilerin kök ve iletim demetlerinde ortaya çıkan bir hastalık etmenidir.

İletim demetlerinde ortaya çıkan hastalıklarda fungal toksinlerin rolü hakkında halen tartışmalar devam etmektedir.
F. oxysporum kültür filtratlarında fusarik asit denilen bir toksin üretmektedir, ama hastalık belirtilerinin çoğu infeksiyonlara tepki olarak bitkiler tarafından oluşturulduğu da bilinmektedir. Özelliklede, fenolik birleşiklere emdirilen ve hızla biriken vascular geller bitki dokularında oluşmaktadır. Başlangiç infeksiyonları hafifdir ve bitki hızla bunlara tepki verir, daha sonra hastalık bir kaç infekteli iletim dokusunda lokalize olabilir. Tam tersi durumda, yani infeksiyon şiddetli ve bitkinin tepkisi yavaş olursa, bitki ölmektedir. Bu devrede, fungus ksilem dokusundan etrafındaki dokulara doğru bir gelişme gösterir ve bir çok dinlenme sporu olan klamidosporlarını üretir. Bitkiler çürüdüğünde buu klamidosporlar toprağa geri döner ve uzun yıllar toprakta canlı kalmaktadır. Bunları eradike etmekde oldukça zordur. Muz bitkileri 20 yıl gibi uzun bir süre sonra tekrar bahçeye teshis edilse bile, hastalık tekrar ortaya çıkabilir. Hastalık etmeni klamidosporlardan başka makro ( bir kaç hücreli) ve mikro (bir iki hücreli) sporlarını da üretmektedir. Bu sporlar sayesinde sulama ve yağmur suları ilede hastalık yayılabilir. Ayrıca hastalıklı bitki materyallerinin ya da bulaşık toprakların taşınmasıylada hastalık yeni yetiştirme alanlarına taşınabilir.
Muzlarda görülen diğer Fusarium etmenleri;
- Fusarium spp.
- Fusarium solani (Mart.) Sacc. (teleomorph: Nectria haematococca Berk. & Broome)
- Fusarium oxysporum Schltdl.:Fr.
- Fusarium pallidoroseum (Cooke) Sacc.

Belirtileri:
Hastalık etmeni ksilem iletim dokularına girmekte ve su akımları ile yukarı doğru taşınan sporlar üretmektedir. Yukarı doğru yayılama geçiçi olarak bloke olabilir, bu sporlar aşırı şekilde iletim demetlerine yığıldığında ortay çıkmaktadır. Daha sonra bu kısımlarda yığılan sporlar çimlenir ve bu kısımların ilerisinde de tekrar spor üretir ve yukarı doğru sporların harekti devam eder. Funa etmen tüm ksilem dokularında hızla kolonize olur ve hastalık etmeninin karekteristik belirtilerini meydana getirir. Böyle bitkilerde yaşlı yapraklar kenarlardan itibaren sararmaya başlar ve daha sonra orta adamara doğru ilerleyerek ölmektedir. Ölen yapraklar gövdenin etrafında asılı kalmaktadır. En sonunda tüm sürgün ölür, ama buarada rizomlardan sağlıklı yeni sürgünlerde üretilmektedir. Bunlar sonraki sezonlarda da gelişir, fakat daha sonra bunlarda hastalanmaktadır.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. 3 ya da dauzun süre çok etkili olmasada ürün rotasyonu yapılabilir.
2.
Hastalıktan ari dip sürgünlerin ve doku küldüründen elde edilen bitkiciklerin kullanımı.
3.
Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak, su ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
4. Dayanıklı çeşitler tercih edilmeli.
5. Hastalıklı fideler hemen yetiştirilme ortamlarında uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli.

   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Fusarium spp. etmenlerine tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksiklorid WP 50% 500 g fidelik
Benomyl WP 50 % 100 g
Bordo Bulamacı Sıvı 500+1000 g fidelik
Captan WP 50 % 250 g Fidelik
Captan+PCNB Toz 10+10 % 40 g/ m2 Toprak
Formaldehit EM 400 g/l 4 lt (m2 ye 150 cc)
Mancozeb WP 80% 200 g
Maneb WP 80% 200 g/100kg tohum
Maneb WP 80% 250 g fidelik
Methyl Bromide Gaz 98% 60 g m2 toprak
PCNB Toz 18% 35 g/m2 toprak
Propineb WP 70% 250 g fidelik
Thiram WP 80% 200 g/100kg tohum
Tolclofos Methyl WP 50 % 100 g
Hymexazol SC 360 g/l 150 cc

Başa Geri Dön
Muz Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net