Pseudomonas solanacearum
Bakteriyel Solgunluk

Etmenin genel özellikleri :
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith (Ralstonia solanacearum) bakteriyel bir etmen olup, kahverengi çürüklük ya da yanıklık olarak da adlandırılır. Subtropikal iklimlerde oldukça yaygın olarak görülür. Konukçuları; domates, patates, tütün, patlıcan, yerfıstığı, bazı muz çeşitleri ve yabancı otlardır. Bakteriyel etmen toprak kökenlidir ve çok düşük sıcaklıklar olmadığı sürece toprakta barınabilirler. Toprakta bitki yumruları ve yabancı otlar üzerinde olumsuz kış koşullarını geçirir ve daha ılıman iklim bölgelerinde ise toprakta da canlı kalabilir. Bakteriyel etemen infekteli tohum, yumru, fide ve işleme aletleri (budama makası gibi) taşınmaktadır. Bitkiye giriş yerleri ise bitkileri işleme esnasında açılan yaralar, böçek yaraları ve doğal açıklıklardır. Nematodlar ile ortaya çıktığında zarar artabilir. Solgunluk organizması yüksek pH' ya, düşük sıcaklıklara ve düşük toprak nemine karşı duyarlıdır.

Belirtileri:
Hastalık etmeni muz bitkisinin tüm dönemlerinde görülmekte ve her dönemdeki muz bitkilerini etkilemektedir. genç bitkilerde infeksiyonlar karekteristikdir ve yapraklar ve dip sürgünlerinde solgun şeklinde hastalık başlar ve genellikle genç yapraklardan birinde görülür ve ölüm ile sonuçlanır. Hastalık etmeninin bazı ırkları bitkileri öldürmektedn çok bodurlaştırılar. Etkilenen bitkilerdeki meyve hevenklerindeki bazı parmaklar normalde yeşil olması gerekirken, bazılarının hastalıktan dolayı sarardığı görülmektedir ve bu durumu siyah çürüklük takip eder. İletim demeti kararması yalancı gövde de rizomlarda yoğundur ve bunlar ilk önce açık kahverengi ve daha sonra ise koyu bir renk almaktadır. ve bu renk değişimi yaprak sapları, yaprak kını, ve meyve hevenklerinde de görülmektedir.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı çeşitlerin kullanımı.
2.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanımı.
3.
Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak, su ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
4. Yabancı ot kontrolüne, böceklerin bitkilerde yara açmaması için böcekler ile mücadeleye önem verilmeli.
5. Hastalıklı fideler hemen yetiştirlme ortamlarında uzaklaştırılmalı ve imha edilmeli.
6. Yüksek nitrojen seviyesinin oluşumuna izin verilmemeli.
7. Bitkileri işleme esnasında yaralamadan sakınmalı.
   Kimyasal Mücadele:

Bulaşık tohum yataklarının sezon süresince Chloropicrin ile ilaçlama tavsiye edilir. toprak ilaçlamasında metil bromide ve metham- sodium daha az etkilidir. Bakırılı ilaçlar bakteriyel etmenin diğer bitkilere yayılmasını engellemek için tavsiye edilir.
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Domateslerde tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 300-400 g
Bakır Oksiklorid WP 50% 300-400 g
Bakır Kompleks + Mancozeb WP 21+20% 300 g
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Yağ ve rosin asitlerinin Bakır Tuzları EC 51.1 200 c

Başa Geri Dön
Muz Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net