Erysiphe cichoracearum
Külleme

Etmenin genel özellikleri :
Erysiphe cichoracearum DC. (anamorph: Oidium asteris-punicei Peck) Külleme hastalık etmenleri dünyanın bir çok yerinde tarla ve sera koşullarında görmek mümkündür. Meyve ve yumruların küçülmesine, azalmasına ve bitkilede daha kısa hasat peryodu oluşturduğundan verim önemli ölçüde azalmaktadır. Etkilenen bitkilerin yaprakları tam büyüklüğe ulaşamaz ve bundan dolayıda meyveler güneşten yanabilir ya da erken olgunlaşabilir. Külleme hastalığının infeksiyonu ve hastalık belirtileri çoğunlukla 3-7 gün içerisinde görülür ve çok sayıda konidisporları kısa bir süre içerisinde oluşmaktadır. Hastalık etmeni için uygun koşullar sık bitki ve düşük ışık yoğunluğudur. Yüksek nisbi nem ise infeksiyon ve sporların canlılığı için uygun, fakat infeksiyon %50' den düşük nisbi nem ortamlarında da olmaktadır. Kuru ortamlar ise hastalık etmeninin kolinizasyonu, sporlanması ve yayılması için elverişlidir. Bitki yüzeyindeki yağmur ve serbest su istenilmez, bunun yanında hastalık gelişimi çiğ oluşumunun varlığında da, yokluğunda da gelişmektedir. İnfeksiyon 20-30 °C sıcaklıklarda olabilir, gelişme için ortalama sıcaklık 25-30 °C arasındadır.


Belirtileri:
Patates bitkilerinde külleme hastalığı diğer bitkilerde olduğu gibi hemen farkedilmeyebilir. Patateslerde ilk belirtiler yaprak ve gövdede değişik büyüklüklerde kahverengi lekeler olarak görülür. daha sonra lekeler birleşir ve şerit şeklinde bir görünüm alır. Hastalık etmeni diğer bir çok konukçuda olduğu gibi fungusun spor ve misellerinden oluşan tipik bir beyazımzı toz tabakası paates bitkilerinde görümez, fakat daha ileri dönemlerde havada nemli ise bu tip belirtiler hastalanmış yaparaklarda görülebilir. Yapraklar ve gövdeler ölür ve sadece bitkilerin uç kısımları yeşil olarak kalmaktadır. Şiddettli durumlarda, yeşil aksam tamamen çöker ve bu durum oldukça geniş alanlar üzerinde ortaya çıkabilir. Sezon sonlarında, küçük siyah benekler bu tozlu lekeler üzerinde gelişir, bunlar hastalık etmeninin kışı geçiren dayanıklı üreme organı, kleistothecium' larıdır.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1.
Bitkilerin iyi koşullarda yetiştrilmesi ve devamlı kontrolü.
2. Dayanıklı kültivaralrın yetiştirilmesi.
3. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit (Ampelomyces quisqualis)' dir. A
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre Domateslerde tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir, fakat genelde ilaçlama özellikle geç sezonlarda gerekli değildir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Benomyl WP50 % 40 g
Buprimate EC 250 g/l 400 cc
Carbendazim WG 50% 50 g
Dinocap 370 g/l 500 g
Triadimenol EC 250 g/l 50 cc/dekar
Ethirimol EC 280 g/l 50 cc
Fenarimol EC 120 g/l 10 cc
Fenbuconaloze EV 50 g/l 100 cc
Hexaconaloze SC 50 g/l 40 cc
Kükürt WP 80% 400 g
Kükürt Toz 90-98% 3 kg/dekar
Myclobutanil EC 125 g/l 30 cc
Nuarimol EC 90 g/l 10 cc
Pyrazophos EC 300 g/l 400 cc
Quinomethionate WP 25% 50 g
Thiophanate Methyl WP 70% 40 g
Tradimefon WP 5% 75 g
Tridemorf EC 750 g/l 15 cc
Triadimenol+Quinomethionate WP 15+15% 50 g
Tridemorf +Nuarimol EC 225+360 g/l 60-75 cc
Triforine EC 190 g/l 100 cc
Penconazole EW 190 g/l 20 cc
Kresoxim-Methyl WG 50% 25 g
Metalaxyl+Mancozeb WP 80% 250 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net