Potato Leafroll Virus
Patates Yaprak Kıvırcıklık Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Patates Yaprak Kıvırcıklık Virüsü, (Potato Leafroll Virus=
PLRV)
viral etmen olup, yaprak bitleri (Myzus persicae, Macrosiphum euphonbiae ve Aphis nasturtii) virüse kalıcı olarak vektörlük (persitent) yapmaktadır. Hastalık etmeninin konukçularından bazıları; patates, domates, lahana, turp, bakla ve bezelyedir. Viral hastalık etmeni tohumluk patates (sertifikalı ürünlerde) üretiminde ana problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sertifikalı tohumluklarda düşük PLRV toleransından dolayı, yoğun önlemler afid populasyonları azaltmaya verilmiştir. İnfektelenen tohumluklar şaşırtıldığında, ürün azalması ve bazı kültivarlarda ağ nekrozları olarak ifade edilen durumların oluşmasından dolayı tiçari çeşitlerde önemli kayıplara neden olabilir. Özellikle artan afid populasyonlarında PLRV' nin varlığı daha da önemli olmakta ve ağ nekrozları patates üretimini tehtid etmektedir.

Belirtileri:
PLRV' nin yaprak belirtileri yapraklarda kıvrılma, kloroz (sararma), kırmızılaşma, derimsi bir yapıya dönme, floem nekrozları, ve bodurlaşma olarak ortaya çıkmaktadır. Erken dönemlrde infektelen bitkiler de cüce kalabilir, fakat infeksiyonlar geç sezonlarda ortaya çıkarsa yaprak belirtileri görülmeyebilir. Patates bitkileri yaşla birlikte yaprak enfeksiyonlarına karşı dayanıklılık geliştirebilir. Bitkilerin yumrularında ise iletim demetlerinde olduğu gibi ağ kararmalarına neden olur. Bu şekilde oluşan belirtiler ikincil ve geç enfeksiyonlarından sonra oluşmaz, ama yumruda bulaşıklık varsa ya da bitkiler çok gençken infekte olursa bu tür belirtiler ortaya çıkabilir.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Virüsten ari ve sertifikalı tohumlukların kullanımı.
2. Yabancı otlar ve diğer solanaceus türleri ile mücadele edilmeli.
3. Erken dönemde hastalanan bitkiler tarladan uzaklaştırılarak inokulum virüsün kaynakları azltılabilir.
4. Virüse vektörlük yapan böcekler ile sıkı bir şekilde mücadele edilmeli ve onların tarla koşullarında hareketlerini kısıtlacak tedbirler (malçlama gibi) alınmalı.
5. Hastlığa maruz kalan yumruları depolamayın.
Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net