Tobacco Rattle Virus
Tütün Rattle Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Etmenin genel özellikleri :
Tütün Rattle Virüsü (Tobacco Rattle Virus=TRV) viral bir etmen olup, konukçuları tütün, patates, lale, biber, havuç, soğan, mısır gibi bitkiler yer alır. Viral etmen vektör nematodlar (
Paratrichodorus allius, P. anemones, P. christiei, P. nanus, P. pachydermus, P. teres, Trichodorus minor, T. primitivus, T. viruliferus ve Trichodoridae) aracılığı ile sağlıklı bitkilere taşınmaktadır. Ayrıca mekanik inokulasyon ve tohum yolu ile de taşındığı bildirilmektedir.

Belirtileri:
Şekerpancarı
ve ıspanak:klorotik ya da nekrotik lezyonlar ve sistemik beneklenme şeklinde hastalık belirtileri gözlenir.
Biber: Yapraklarda halkalıleke ya da hat şeklinde patern olarak kendini gösterir. Yapraklarda çarpıcı sarı halkalar, hat ve meşe yaprağı gibi yaprak oluşumlarıda görülmektedir. Irklara bağlı olarak meyvelerde hastalık belirtisi gözlenebilir, aynı şekilde bitkilerde bodurlaşmada ırklara ve çevre koşullarına bağlıdır.
Patates: Nekrotik lokal lezyonlar, sistemik klorotik ya da nekrotik lekeler ve çizgiler şeklinde hastalık belirtileri görülür.

Tütün: Nekrotik lokal lezyonlar, nekrotik ya da klorotik halkalılekeler, sistemik nekroz, halkalıleke yada hat şeklinde patern, beneklenme olarak hastalık belirtileri görülür.
Lale: Beneklenme şeklinde belirtiler gözlenir.

Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
3. 
Konukçusu olan yabancı otlar ile mücadele edilmeli.
4.
Seralarda ya da tarlada hastalan bitkiler uzaklaştırlmalı.
5.
Vektör nematodlar ile kimyasal mücadele ve vektörlerin harektelini sınırlayacak tedbirler alınmalı.

  Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net