Patlıcanda Görülen Alternaria spp. Etmenleri

Etmenin genel özellikleri :
  Alternaria etmenleri:
- Alternaria melongenae Rang.&Samb.
- Alternaria
solani (Ell.&Mart.) Jones&grout
- Alternaria tenuis Auct.

Konukçuları; Patates, domates, patlıcan ve patates ile ilişkili bitkilerde erken yanıklık, yaprak lekesi ve tırnak başı olarak adlandırılan hastalığa neden olurlar.
Fungus tohum üzerinde ve içerisinde olabilir, fakat iç enfeksiyon tiçari olarak üretilen tohumlarda nadirdir. Fungus kötü koşulları solonaceous bitkilerinde ve toprakda infekteli bitki artıkları üzerinde geçirir. İnfeksiyon için uygun sıcaklıklar 20-30 °C, yüksek nisbi nem ve düşük besin değerli topraklardır.

Belirtileri:
Alternaria melongenae: Yaprak lekeleri bir kaç cm' ye kadar genişleyebilen açık kahverenkli lekelerdir. Bu lekeler koyu kahverengi bir alanla ile kuşatlmıştır. Lekeler olgun yapraklar üzerinde 20 veya daha fazla olabilir. Şacma deliği gibi bir görünüm yapraklar üzerinde görülebilir. Olgun meyvelerde hastalıktan etkilenebilir, meyveler üzerindeki lekeler ilk olarak yuvarlak, küçük ve düz bir şekildedir ve meyveler olgunlaşınca, yuvar ile eliptik arasında, uyuz gibi, çökük ve 1 kaç cm büyüklüğündedir. Etkilenen meyve derisi sert ve kahverengi bir renktedir. Etkilenmiş alalardan alınan meyvelerde büzülmüş ve kahverengi bir renk almıştır.  
Alternaria solani: Hastalık etmeni domates ve patates olduğu gibi patlıcanlarda da hastalık yapmaktadır.
Bitkilerde yaprak ve meyve lekelerine neden olabilir.Alternaria tenuis: Bu hastalık etmenide fide, yaprak ve meyvelerde lekelere neden olur. Etkilenen fideler hastalıktan dolayı ölebilir. Yaprak lekeleri küçük, yuvarlak, kahverengi renklidir ve sarı bir hale ile kuşatılmıştır. Olgun lekelerde düzenli ya da düzensiz byuvarlak olup, lekeler genişleyebilir. Hastalık şiddetli olduğunda etkilenen yapraklar bitkilerden kopabilir. Meyvelerdeki lekelerde küçük, konsantrik, koyu kahverenkli ve çökük olabilirler. Bu lekeler ilk önce spor oluşumu nedeniyle gri kahverenklidir ve bu lekeler zamanla meyvede birleşir ve tüm meyve yüzeyini kaplayabilir.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. 3-4 yıl ürün rotasyonu ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin uzaklaştırılmalı.
2.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanımı.
3. Düzenli gübreleme ve iyi koşullarda bitkileri yetiştirmeli.
4. Bitki kalıntıları yetiştirme ortamlarından uzaklaştırlmalı ve imha edilmeli.
5. Çiğ oluşumundan kaçınmak için havalandırma iyi olamlı ve bitkilerin üzerinde serbest su oluşumu     engellenmeli.
6. Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Anilazine WP 75 % 200 g
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Bakır Hidroksit DF 40% 250 g
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Bakır Kalsiyum Oksiklorür WP 16% 1000 g
Bakır Oksiklorür + Maneb WP 37.5 + 20 % 300 g
Bakır Tuzları / Yağ ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l 200 cc
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bazik Bakır Sülfat SC 193 g/l 500 cc
Bakır Oksiklorür FL 357.5 g/l 420 cc
Bakır Tuzları + Mancozeb WP 21 + 20 % 300 g
Captan FL 500 g/l 300 cc
Chlorothalonil+Bakıroxyklorid WP 25+25 % 300 g
Folpet WP 50% 300 g/dekar
Iprodione WP 50% 100 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Mancozeb WG 75% 200 g
Maneb SC 473.64 g/l 350 cc
Maneb WP 80% 200 g
Propineb WP 70% 300 g
Tebuconazole WP 25% 50 cc
Tebuconazole EC 250 g/l 200 g

Başa Geri Dön
Patlıcan Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net