Leveillula taurica
Külleme Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
Patlıcanda hastalık yapan külleme etmenleri;
- Erysiphe polyphaga
Hammarlund
- Leveillula taurica (Lev.) Arnaud

Leveillula taurica (Lev) Arn (aseksüel devresi: Oidopsis taurica) obligat parazit (gelişmesi için canlı dokulara ihtiyaç duyması) olarak külleme hastalığından sorumlu olup, kabakgillerde külleme hastalığı etmeni, Sphaerotheca fuliginea ve domateslerde külleme hastalığı etmeni Oidium lycopersicum' dan oldukça farklı bir fungal etmendir. Her iki fungal etmen yaprakların her iki yüzeyi üzerinde gelişmekte ve besinleri absorbe edebilmek için epiderma hücreleri içerisinde haustriumlarını (emeç) oluşturmaktadır. Her iki fungus her iki yüzey üzerinde de sporlarını oluşturmaktadır. Tam tersi durumda ise, Leveillula taurica sporlarını oluşturuncaya kadar yaprağın içerisinde gelişmekte ve gelişme durumu Alternaria ve diğer yaprak patojenlerine benzerdir.
Ayrıca Leveillula taurica sadece yaprakların alt tarafında spor üretmektedir. Bu patojen domates, patlıcan ve biber gibi bitkilerde dahil olmak üzere 74 familyadan 1000' in üzerinde bitkiyi enfekte ettiği bildirilmektedir. Fungusun gelişme ortamı çoğunlukla sıcak (kuru ya da nemli) iklimlerdir, bazen serin iklimlerde de ortaya çıktığı görülmüştür.

Belirtileri:
Erysiphe polyphaga: Külleme etmeni yaprağın her iki yüzeyinde küçük yuvarlak ile düzensiz tozlu beyaz alanlar olarak başlar ve her iki yaprak yüzeyini kapatacak şekilde ilerleme gösterir. Hastalık aynı zamanda yaprak sapı ve gövdede de benzer şekilde beyaz tozlu alanlar olarak görülmektedir. Hastalık etmeninden ilk önce yaşlı olan alt yapraklar etkilenir ve daha sonra genç olan üst yapraklara doğru yayılma gösterir. Hastalık etmeni ile bulaşık olan yapraklar sarı ve zamanla hastalıktan dolayı kururlar.
Leveillula taurica: Bu hastalık etmeni diğer külleme etmeninden farklı olarak hastalık belirtileri sadece yaprakların alt yüzeyinde ortay çıkmaktadır. Hastalık belirtileri değişik büyüklükte belirsiz sarı lekeler olarak görülmeye başlar ve daha sonra yaprakların alt yüzeyinde beyaz alanlar ortaya çıkar. Sonunda yapraklardaki lekeler birleşir ve kurur, fakat yapraklarda dökülme görülmez.

Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1.
Genel olarak bitkilerin iyi yetiştrilmesi ve devamlı kontrolü.
2. Dayanıklı kültivaralrın yetiştirilmesi.
3. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit (Ampelomyces quisqualis)' dir. A
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Benomyl WP50 % 40 g
Buprimate EC 250 g/l 400 cc
Carbendazim WG 50% 50 g
Dinocap 370 g/l 500 g
Triadimenol EC 250 g/l 50 cc/dekar
Ethirimol EC 280 g/l 50 cc
Fenarimol EC 120 g/l 10 cc
Fenbuconaloze EV 50 g/l 100 cc
Hexaconaloze SC 50 g/l 40 cc
Kükürt WP 80% 400 g
Kükürt Toz 90-98% 3 kg/dekar
Myclobutanil EC 125 g/l 30 cc
Nuarimol EC 90 g/l 10 cc
Pyrazophos EC 300 g/l 400 cc
Quinomethionate WP 25% 50 g
Thiophanate Methyl WP 70% 40 g
Tradimefon WP 5% 75 g
Tridemorf EC 750 g/l 15 cc
Triadimenol+Quinomethionate WP 15+15% 50 g
Tridemorf +Nuarimol EC 225+360 g/l 60-75 cc
Triforine EC 190 g/l 100 cc
Penconazole EW 190 g/l 20 cc
Kresoxim-Methyl WG 50% 25 g
Metalaxyl+Mancozeb WP 80% 250 g

Başa Geri Dön
Patlıcan Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net