Alternaria porri
Pempe Leke Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
Alternaria porri (Ellis) Cif.
soğanların yaprak ve yumrularında hastalıklara neden olur. Hastalık özellikle fazla yağmurlu havalarda oldukça önemli olmaktadır. Hastalık etmeni oluşturduğu lekeler üzerinde gelişen sporlar ile hava ve rüzgar yolu ile yayılma gösterebilir. Hastalık etmeni toprakda kalan bitki artıkları üzerinde misel olarak canlılığını koruyabailir. Serin nemli koşullar hastalık etmeni için uygun koşullardır.

Belirtileri:
Hastalık belirtileri yapraklar üzerinde küçük, beyaz lekeler olarak başlar ve bu lekelerin etrafı pembe bir hale ile kuşatılmıştır. Lekeler genişler ve siyah, tozlu spor kümeleri ile kaplanır. Hastalanan alanlar yağarağı saracak şekilde kuşatılır. Soğan yumrularında pempe leke fungusu kırmızı bir pigment (renk maddesi) salgılamakta ve etkilenen alna kırmızı bir renk almaktadır. hastalıklı yumrular nemli kuşullar altında çürümektedir.Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. 3-4 yıl ürün rotasyonu ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin uzaklaştırılmalı.
2.
Hastalıktan ari tohum ve fidelerin kullanımı.
3. Düzenli gübreleme ve iyi koşullarda bitkileri yetiştirmeli.
4. Bitki kalıntıları yetiştirme ortamlarından uzaklaştırlmalı ve imha edilmeli.
5. Çiğ oluşumundan kaçınmak için havalandırma iyi olamlı ve bitkilerin üzerinde serbest su oluşumu     engellenmeli.
6. Sera ve tohum yataklarında hastalıktan ari toprak ve alet-ekipmanı kullanılmalı.
   Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Anilazine WP 75 % 200 g
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Bakır Hidroksit WP 50% 250 g
Bakır Hidroksit DF 40% 250 g
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Bakır Kalsiyum Oksiklorür WP 16% 1000 g
Bakır Oksiklorür + Maneb WP 37.5 + 20 % 300 g
Bakır Tuzları / Yağ ve Rosin Asitlerinin EC 51.4 g/l 200 cc
Bazik Bakır Sülfat WP 52.5 % 400 g
Bazik Bakır Sülfat SC 193 g/l 500 cc
Bakır Oksiklorür FL 357.5 g/l 420 cc
Bakır Tuzları + Mancozeb WP 21 + 20 % 300 g
Captan FL 500 g/l 300 cc
Chlorothalonil+Bakıroxyklorid WP 25+25 % 300 g
Folpet WP 50% 300 g/dekar
Iprodione WP 50% 100 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Mancozeb WG 75% 200 g
Maneb SC 473.64 g/l 350 cc
Maneb WP 80% 200 g
Propineb WP 70% 300 g
Tebuconazole WP 25% 50 cc
Tebuconazole EC 250 g/l 200 g

Başa Geri Dön
Soğan Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net