Fusarium culmorum
Sarımsak Fusarium Solgunluğu

Etmenin genel özellikleri :
Fusarium culmorum (formerly F. roseum), fungal bir etmen olup, etmen sadece elephant (fil) sarımsaklarını etkilemekte, diğer sarımsak çeşitlerinde aynı derecede hastalık yapamamaktadır. hastalık etmeni buğdaygillerde hastalık yapabilir, fakat buğdaygillerde görülen ırklarının sarımsaklarda hastalık yapmadığı bildirilmektedir. Soğan ise konukçuları arasında değildir. Toprak kökenli olan inokulum kaynakları sarımsağı köklerden ziyade yumru dilimlerine yakın gövde kısımlarından infekte etmektedir. İnfektelen sarımsak hastalık belirtisini göstermeyebilir, ama hastalığın inokulum kaynağı olabilir. Hastalık etmeninin taşınması toprak ya da bitki artıklarının alet, tohum, ya da sulama suyu ile taınması sonucunda gerçekleşir. Hastalık oluşumu değişkendir, yıldan yıla ve tarladan tarlaya farklı olabilir. Hastalık gelişimini etkileyen faktörler henüz bilinmemektedir. Hastalık depolarda devam eder ve kayıplara neden olabilir.

Belirtileri:
Sarımsak fidelerinin ve dişlerinin çimlenme öncesi çürümesi ortay çıkabilir. Bitkilerin gelişme sezonları boyunca gövde ve depo yapraklarının çürümesi de tarlada görülebilir. Kırmızı saçaklanma ile bazal kök çürüklükleride görülmekte, ama bu belirtiler hastalık etmeninin teşhisi için karekteristik değildir. Hasat sonrası da hastalık etmeni depolarda ortaya çıkabilir ve sarımsağın tek bir dişıni ya da tamamını etkileyebilir.Mücadelesi:
   Kültürel Mücadele:
1. Hastalıklı sarımsak dişlerinin sıcaklık uyguması fayadalı olabilir, yalınız burada hastalık çıkışı düşük oranlarda olamsı gerekiyor.
2.
Soğan ile buğdaygil bitkilerini ürün rotasyonunda kullanılmasına dikkat edilmeli.
   
Kimyasal Mücadele:

Hastalık etmenine karşı genel olarak benomyl tavsiye edilmektedir.

Başa Geri Dön
Soğan Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.netBu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net