Tütün (Nicotiana tabacum L.) Hastalıkları

  Viral Ve MLO Hastalık Etmenleri  
  Yonca Mozaik Virüsü Alfalfa Mosaic Virus
 
  Aster Sarılığı (Mikoplazma) Aster Yellows (MLO)
 
  Şekerpancarı kıvırcık Tepe Virüsü Beet Curly Top Virus  
  Tütün Damar Bozukluğu ve Tütün Çalılaşma Virüsü Tobacco Vein Distorting Virus ve Tobacco Bushy Top Virus  
  Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber Mosaic Virus
 
  Yerfıstığı Cücelik Virüsü Peanut Stunt Virus
 
  Tütün Damar Bozukluğu ve Tütün Beneklenme Virüsü Tobacco Vein Distorting Virus ve Tobacco Mottle Virus  
  Stalbor (Mikoplazma) Stolbur (Avrupada) (MLO)
 
  Tütün Etch Virüsü Tobacco Etch Virus
 
  Tütün Yaprak kıcırcıklığı Virüsü Tobacco Leaf Curl Virus  
  Tütün Mozaik Virüsü Tobacco Mosaic Virus
 
  Tütün Nekroz Virüsü Tobacco Necrosis Virus
 
  Tütün Rattle Virüsü Tobacco Rattle Virus
 
  Tütün Halkalı Leke Virüsü Tobacco Ring Spot Virus
 
  Tütün Çizgi Virüsü Tobacco Streak Virus
 
  Tütün Bodurluk Virüsü Tobacco Stunt Virus
 
  Tütün Damar Beneklenmesi Virüsü Tobacco Vein Mottling Virus
 
  Domates Lekeli Solgunluk Virüsü Tomato Spotted Wilt Virus
 
  Patates Y Virüsü Potato Virus Y
 
  Yara Tümör virüsü Wound Tumor Virus
 
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Köşeli Yaprak Lekesi Pseudomonas syringae pv.tabaci (Wolf&Fost.)Young et al.
 
  Bakteriyel Solgunluk Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith
 
  Hale Sap - Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al.
- E. carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye
 
  Yaprak Gali Rhodococcus fascians (Tilford) Goodfellow  
  Vahşiateş Pseudomonas syringae pv. tabaci (Wolf&Fost.) Young et al.
 
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Antraknoz Colletotrichum destructivum O'Gara
(teleomorph: Glomerella glycines F. Lehm. and F.A. Wolf)
 
  Ambar Lekesi Cercospora nicotianae Ellis & Everh.
 
  Siyah kök Çürüklüğü Thielaviopsis basicola (Berk. & Broome)Ferraris  
  Siyah Bacak - Phytophthora parasitica Das. var.nicotianae (Br)Tucker
- P. nicotianae
Breda de Haan var. nicotianae G.M. Water.
 
  Mavi Küf (Mildiyö) Peronospora tabacina D.B. Adam
= P. hyoscyami de Bary f. sp. tabacina
 
  Kahverengi Leke Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
 
  Charcoal Çürüklüğü Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich
 
  Beyaz Çürüklük Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary  
  Çökerten Pythium spp.
P. aphanidermatum (Edson) Fitzp.
P. ultimum Trow
 
  Kurbağagözü Yaprak Lekesi Cercospora nicotianae Ellis & Everh.  
  Fusarium Solgunluğu Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. (severalf. sp.)  
  Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers.:Fr.
 
  Fide Yanıklığı Olpidium brassicae (Woronin) P.A. Dang.
 
  Yaprak Lekesi Phyllosticta nicotiana Ellis &Everh.
 
  Külleme Erysiphe cichoracearum DC.
 
  Yaprak Lekesi - Phoma exigua Des.var exigua =Ascochyta phaseolorum S.
- Hymenula affinis (Fautrey & Lambotte) Wollenweb. = Fusarium affine Fautrey & Lambotte
 
  Çökerten Rhizoctonia solani Kühn
 
  Güney Yanıklığı Sclerotium rolfsii Sacc.
 
  Verticillium Solgunluğu Verticllium albo-atrum Reinke &Berthier
V. dahliae Kleb.
 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net