Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Hastalıkları

  Viral Hastalık Etmenleri  
  Ex Cowpea Hafif Benek Virüsü Ex Cowpea Mild Mottle Virus  
  Ex Yerfıstığı Kıvırcıklık Virüsü Ex Groundnut Crinkle Virus
 
  Eksotik Yerfıstığı Gözlekesi Virüsü Exotic Groundnut eyespot virus  
  EksotikYerfıstığı klorotik Roset Virüsü
Eksotik Yerfıstığı Yeşil Roset Virüsü
Exotic Groundnut Chlorotic Rrosette Virus
Exotic Groundnut Green Rosette Virus
 
  Eksotik Yerfıstığı Cizgi Virüsü Exotic Groundnut Streak Virus
 
  Eksotik Yerfıstığı Yığılma Virüsü Exotic Peanut Clump Virus
 
  Eksotik Yerfıstığı Yeşil mozaik Virüsü Exotic Peanut Green Mosaic Virus
 
  Yerfıstığı Benek Virüsü Peanut Mottle Virus
 
  Domates Lekeli Solgunlık Virüsü Tomato Spotted Wilt Virus
 
  Yerfıstığı Çizgi Virüsü Peanut Stripe Virus
 
  Yerfıstığı Bodurluk Virüsü Peanut Stunt Virus
 
  Ex Yerfıstığı Sarı Benek Virüsü Ex Peanut Yellow Mottle Virus  
  Witches' broom (Mikoplazma) Witches' broom (MLO)
 
  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Solgunluk Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith
 
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Alternaria Lekesi - Alternaria tenuissima(Kunze:Fr.) Wiltshire
- Alternaria arachidis Kulk.
- Alternaria alternata (Fr.:Fr.) Keissl.
 
  Antraknoz - Colletotrichum arachidis Sawada
- C. dematium (Pers.) Grove
- C. mangenoti Chevaugeon
 
  Aspergillus Çürüklüğü - Aspergillus niger Tiegh.
- Aspergillus flavus Link:Fr.
- A. parasiticus Speare
 
  Thielaviopsis Hastalığı Thielaviopsis basicola (Berk. &Broome) Ferraris
(synanamorph: Chalara elegans Nag Raj & Kendrick)
 
  Kurşuni Küf Botrytis cinerea Pers.:Fr.
 
  Charcoal Çürüklüğü Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich = Rhizoctonia bataticola (Tassi) E.J. Butler
 
  Choanephora Yaprak Lekesi Choanephora spp.  
  Diplodia Çürüklüğü Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon& Maubl.
= Diplodia gossypina Cooke
 
  Colletotrichum Lekesi Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz.& Sacc. in Penz. (teleomorph: Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld. & H. Schrenk)
 
  Cylindrocladium Siyah Çürüklüğü Cylindrocladium crotalariae (C.A. Loos) D.K. Bell & Sobers (teleomorph: Calonectria crotalariae (C.A. Loos) D.K. Bell & Sobers)
 
  Cylindrocladium Yaprak Lekesi Cylindrocladium scoparium Morg.
(teleomorph: Calonectria keyotensis Terishita)
 
  Çökerten - Aspergillus spp.
- Fusarium spp.
- Pythium spp.
- Rhizoctonia spp.
- Rhizopus spp.
 
  Drechslera Yaprak Lekesi Bipolaris spicifera (Bainier)Subramanian
= Drechslera spicifera (Bainier) Arx
 
  Fusarium Solgunluğu Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr.
 
  Cercospora Yaprak Lekesi Cercospora arachidicola S. Hori
(teleomorph: Mycosphaerella arachidis Deighton)
 
  Yaprak Lekesi Phaeoisariopsis personata (Berk. &M.A. Curtis) Arx
= Cercosporidium personatum (Berk. & M.A. Curtis) Deighton (teleomorph: Mycosphaerella berkeleyi Jenk.)
 
  Stemphylium Çürüklüğü Stemphylium botryosum Wallr.
(teleomorph: Pleospora tarda E. Simmons)
 
  Myrothecium Yaprak Yanıklığı Myrothecium roridum Tode:Fr.  
  Olpidium Kök Çürüklüğü Olpidium brassicae (Woronin) P.A.Dang.
 
  Biber Lekesi Leptosphaerulina crassiasca (Sechet) C.R. Jackson & D.K. Bell  
  Pestalotiopsis Yaprak Lekesi Pestalotiopsis arachidis Satya
 
  Phoma Yaprak Yanıklığı Phoma microspora Berk. & M.A.Curtis nom. nud. non Sacc. non Pat. hom. illeg.
 
  Phompsis Yaprak Yanıklığı Phomopsis phaseoli (Desmaz.)Sacc. = P. sojae Lehman
(teleomorph:Diaporthe phaseolorum (Cooke&Ellis) Sacc.)
 
  Phyllosticta Yaprak Lekesi - Phyllosticta arachidis-hypogaea V.G. Rao
- P. sojicola C. Massal. (teleomorph: Pleosphaerulina sojicola Miura)
 
  Phymatotrichopsis Kök Çürüklüğü Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert
= Phymatotrichum omnivorum Duggar
 
  Fide Çürüklüğü - Fusarium equiseti (Corda) Sacc. = F. scirpi Lambotte & Fautrey (teleomorph: Gibberella intricans Wollenweb.)
- F. solani (Mart.) Sacc. (teleomorph: Nectria haematococca Berk. & Broome)
- Pythium myriotylum Drechs.
- Rhizoctonia solani Kühn
 
  Külleme Oidium arachidis Chorin  
  Pythium Kök Çürüklüğü - Pythium myriotylum Drechs.
- P. aphanidermatum (Edson) Fitzp.
- P. debaryanum Auct. non R. Hesse
- P. irregulare Buisman
- P. ultimum Trow
 
  Kök ve Yaprak Çürüklüğü Rhizoctonia solani Kühn
 
  Pas Puccinia arachidis Speg.
 
  Uyuz Sphaceloma arachidis Bitancourt & Jenk.  
  Sclerotinia Çürüklüğü - Sclerotinia minor Jagger
- S. sclerotiorum (Lib.) de Bary
 
  Güney Yanıklık Sclerotium rolfsii Sacc. (teleomorph: Athelia rolfsii (Curzi) Tu & Kimbrough)
 
  Verticillium Solgunluğu Verticillium albo-atrum Reinke & Berthier
V. dahliae Kleb.
 
  Phoma Lekesi Phoma arachidicola Marasas et al. = Ascochyta adzamethica Schoschiaschvili (teleomorph: Didymosphaeria arachidicola (Chochrjakov) Alcorn et al. = Mycosphaerella arachidicola Chochrjakov)
 
  Cristulariella Yaprak Lekesi Cristulariella moricola (Hino) Redhead
(synanamorph: Sclerotium cinnomomi Sawada)
(teleomorph: Grovesinia pyramidalis M. Cline et al.)
 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net