Colletotrichum lagenarium
Antraknoz Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
- Colletotrichum lagenarium (Pass.) Ell.&Halsted
- Colletotrichum orbiculare
Cucurbit familyasına ait bitkilerde antraknoz hastalığına nenen olur ve sıcak ve nemli sezonlarda en tahripkar hastalıklardan biridir. En fazla zararı özellikle hasas çeşitler yetiştirilirse hıyar, karpuz ve kavun
' a vermektedir. Kabak bitkileri patojen tarafından etkilenmekte, fakat kabak enfeksiyonu nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Fungus kışı önceki yıldan kalan bitki artıklarında geçirir. Hastalık etmeni cucurbit bitkilerinin tohumlarında da taşınabilir. Uygun koşullarda fungus bitkinin üst aksamlarını infekteleyen hava kökenli sporlarını serbest bırakır. Fungusun gelişmesi için uygun koşullar 24-30 °C arasındaki sıcaklık ve yüksek nem oranlarıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda fungus sporları çimlenmemektedir. Ayrıca patojen sporlarını serbest bırakmak için serbest suya ihtiyaç duymakta ve sporlar yağmur ve yağmur suyunun sıçratması ile de yayılmaktadır.
Karpuzlarda hastalık yapan diğer etmen ise Colletotrichum orbiculare' dır.

Belirtileri: 

Hastalık etmeninden bitkilerin toprak üstü aksamı etkiklenir. Belitiler etkilen bitkilere göre değişiklik sergiler. Yaprak belirtileri suda ıslanmış gibi başlar ve daha sonra sarımsı yuvarlak lekelere dönüşür. Karpuz bitkisinin yeşil aksamlarında, lekeler düzensiz ve koyu kahverengi ya da siyah bir renge dönüşmektedir. Hıyar ve kavunda ise, lekeler kahverengiye döner ve belirtiler önemli ölçüde genişler. Kavunlarda gövde belirtileri gövdeyi kuşataçak şekilde genişler ve yaprakların solmasına neden olur. Gövde kanserleri hıyarlarda daha az belirgindir. Hastalık etmeninin en çarpıcı belirtileri meyveler üzerinde yuvarlak, çökük kanserler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kavunlarda bu lekeler 6-13 mm çapında ve 6 mm derinliğinde olmaktadır. Ortamda nem fazla olduğunda, lekelerin siyah merkezi fungusun üreme organları olan sporları ve sklerotlarını görmek mümkündür. Karekteristik renk ile belirlenen kanser diğer hastalıklar ile asla karıştırılmazlar. Benzer belirtiler karpuz ve kavunda da oluşmaktadır.

Hıyar Resimleri: Kavun & Karpuz Resimleri:
Mücadelesi:
Kültürel Mücadele:
1. Üç yıllık bir ürün rotasyonu ve devamlı üretim alanlarından konukçusu bitkilerinin uzaklaştırılmalı.
2. Aşırı sulamadan ve bitkileri yaralamadan kaçınılmalı.
3. Hastalıktan ari tohumlar kullanılmalı.
4. İnfekteli bitkiler, meyveler uzaklaştırılmalı ve yok edilmeli.
5. Dayanıklı çeşitler terçih edilmeli.
Kimyasal Mücadele:

Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Bakır Oksit WP 50% 500 g
Bakır Oksiklorür WP 50% 500 g
Maneb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 80% 200 g
Mancozeb WP 72% 250 g
Propineb WP 70% 300 g
Benomyl WP 50% 60 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net