Kabakgil (Hıyar, Kabak, Kavun ve Karpuz) Hastalıkları

  Bakteriyel Hastalık Etmenleri  
  Bakteriyel Meyve Lekesi Acidovorax avenaesub sp. citrulli  
  Bakteriyel Solgunluk Erwinia tracheiphila  
  Köşeli Yaprak Lekesi Pseudomonas syringae pv. lachrymans  
  Kabak Bakteriyel Yaprak Lekesi Xanthomonas cucurbitae (bryan) Dowson  
  Fungal Hastalık Etmenleri  
  Alternaria Yaprak Lekesi - Alternaria cucumerina
- Alternaria alternata f. sp. cucurbitae
 
  Kurşuni Küf Botrytis cinerea  
  Choanephora Islak Çürüklüğü Choanephora cucurbitarum  
  Uyuz Cladosporium cucumerinum  
  Anraknoz - Colletotrichum lagenarium
- Coletotrichum orbiculare
 
  Corynespora Yaprak Lekesi Corynespora cassiicola  
  Diplodia Meyve Çürüklüğü Diplodia natalensis  
  Külleme - Erysiphe cichoracearum
- Sphaerotheca fuligiea
 
  Hıyar Solgunluğu Fusarium oxysporium f. cucumerinum  
  Kabak Solgunluğu Fusarium oxysporum f. cucurbitae  
  Kavun Solgunluğu Fusarium oxysporum f. melonis  
  Karpuz Solgunluğu Fusarium oxysporum f. niveum  
  Kömür Çürüklüğü Macrophomina phaseolina  
  Monosporascus Kök Çürüklüğü Monosporascus cannonballus  
  Siyah Çürüklük Didymella bryoniae  
  Kök Boğazı Yanıklığı Phytophthora capsici  
  Yalancı Mildiyö Pseudoperonospora cubensis  
  Ani Solgunluk Pythium aphanidermatum  
  Web Çürüklüğü Rhizoctonia solani  
  Yumuşak Çürüklük Rhizopus stolonifer  
  Beyaz Çürüklük Sclerotinia sclerotiorum  
  Septoria Yaprak ve Meyve Lekesi Septoria cucurbitacearum  
  Verticillium Solgunluğu - Verticillium albo-atrum
- V. dahliae
 
  Güney Yanıklığı Sclerotium rolfsii  

MLO ve Virüs Hastalık Etmenleri  
  Arabis Mozaik Virüsü Arabis Mosaic Virus  
  Şişe Sukabağı Mozaik Virüsü Bottle Gourd Mosaic Virus  
  Hıyar Afit-kökenli Sarılık LuteoVirüsü Cucumber Aphid-borne Yellows Luteovirus  
  Hıyar Mozaik Virüsü Cucumber Mosaic Virus  
  Kıvırcık Tepe Virüsü Curly Top Virus  
  Hıyar Yeşil Benek Mozaik Virüsü Cucumber Green Mottle Mosaic Virus  
  Marul BulaLaşıcı Sarılık Virüsü Lettuce Infectious Yellows Virus  
  Kabak Mozaik Virüsü Squash Mosaic Virus  
  Tütün Halkalı Leke Virüsü Tobacco Ringspot Virus  
  Karpuz Mozaik Virüsü Watermelon Mosaic Virus  
  Zucchini Sarı Mozaik Virüsü Zucchini Yellow Mosaic Virus  
   

 

 
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net