Tobacco Ringspot Virus
Tütün Halkalıleke Virüsü
Etmenin genel özellikleri :
Tütün Halkalı Leke Virüsü (Tobacco Ringspot Virus=TRSV) viral bir etmen olup, konukçuları tütün,
biber, soyafasulyesi, hıyar, pamuk ve domates' dir. Hastalık etmeni afid ve Thrips böcekleri (Aphis gossypii, Myzus persicae, Melanopus sp. Epitrix hirtipennis, Thrips tabaci (muhtemelen nif dönemleri) ve Tetranychus sp.)ve nematodlar (Xiphinema americanum) ile taşınmakta, ayrıca polen ve tohum ilede taşındığı bildirilmektedir. Ayrıca mekanik inokulasyon ile de taşındığı bildirlmektedir.


Belirtileri:
Hastalık etmeni biber bitkileri doğada etkilemekte, fakat çok yaygın bir hastalık olarak bildirilmemiştir. Viral etmenin konukçuları üzerinde nekrotik lekeler, benenklenme, klorotik halkalıleke ve damar bandlaşması gibi hastalık belirtileri gösterir.Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
3. 
Konukçusu olan yabancı otlar ile mücadele edilmeli.
4.
Seralarda ya da tarlada hastalan bitkiler uzaklaştırlmalı.
5.
Vektör böcekler ve nematodlar ile kimyasal mücadele ve vektörlerin harektelini sınırlayacak tedbirler alınmalı.
6. Hastalıktan ari tohumların ve fidelerin kullanımı.
  Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Cucurbit Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net