Erysiphe cichoracearum ve Sphaerotheca fuligiea
Külleme Hastalığı

Etmenin genel özellikleri :
Kabakgillerde görülen külleme hastalık etmenleri:
- Erysiphe cichoracearum DC
- Sphaerotheca fuligiea (Schlect. ex Fr.) Poll. iki farklı etmen külleme hastalığından sorumlu olup, bunlardan Sphaerotheca fuligiea daha fazla yaygın ve diğer patojene göre daha saldırgandır. Erysiphe cichoracearum
etmeni serin bahar ve erken yaz aylarında ortaya çıktığından dolayı, daha düşük sıcaklık isteğine sahiptir. Diğer etmen daha sıcak mevsimlerde ortaya çıkmaktadır. Her iki hastalık etmeninin konidisporlarını ve kleistothecium (dayanıklı üreme organı, aşağıdaki şekilde siyah noktalar) ayırt etmek oldukça zordur. Bundan dolayı her iki fungus birbiriyle karıştırılır.

konidispor ve kleistiospor

Külleme hastalık etmenleri dünyanın bir çok yerinde tarla ve sera koşullarında görmek mümkündür. Hastalık kabakgil bitkilerde ana problemlerden bir tanesidir. Meyvelerin küçülmesine, azalmasına ve bitkilerde daha kısa hasat peryodu oluşturduğundan verim önemli ölçüde azalmaktadır. Etkilenen bitkilerin yaprakları tam büyüklüğe ulaşamaz ve bundan dolayıda meyveler güneşten yanabilir ya da erken olgunlaşabilir. Külleme hastalığının infeksiyonu ve hastalık belirtileri çoğunlukla 3-7 gün içerisinde görülür ve çok sayıda konidisporları kısa bir süre içerisinde oluşmaktadır. Hastalık etmeni için uygun koşullar sık bitki ve düşük ışık yoğunluğudur. Yüksek nisbi nem ise infeksiyon ve sporların canlılığı için uygun, fakat infeksiyon %50' den düşük nisbi nem ortamlarında da olmaktadır. Kuru ortamlar ise hastalık etmeninin kolinizasyonu, sporlanması ve yayılması için elverişlidir. Bitki yüzeyindeki yağmur ve serbest su istenilmez, bunun yanında hastalık gelişimi çiğ oluşumunun varlığında da, yokluğunda da gelişmektedir. İnfeksiyon 20-30 °C sıcaklıklarda olabilir, gelişme için ortalama sıcaklık 25-30 °C arasındadır. Hastalık etmeninin farklı ırklarından da ( 3 ırk) bahsedilmektedir.

Belirtileri:
Beyaz, tozlu fungal gelişme heriki yaprak yüzeyinde, yaprak sapı ve gövde üzerinde gelişir. Gelişme çoğunlukla konidi olarak adlandırılan eşeysiz üreme sporlar ile olur. Hastalık belirtileri ilk olarak taç yaprakları, gölgeli yapraklar ve yaprak alt yüzeylerinde gelişme gösterir. Sarı lekeler fungal gelişmenin olduğu yüzeyin arka tarafından görülmektedir. Yaşlı bitkiler ilk olarak etkilenir, infektelenen yapraklar genellikle solar ve kururlar. Hatalıktan dolayı bitkiler erken olgunlaşmaya maruz kalabilir. Meyve infeksiyonları karpuz ve hıyar bitkilerinde nadirdir. Kleistothecium (dayanıklı ve eşeyli üreme organı)  koyu kahverenkli, küçük yaplardır, küçük büyüteçler olmadan farkedilmeyebilir ve bu sporlar hastalığın ileri dönemlerinde bitki artıkları üzerinde görülür.

Hıyar&Kabak
Resimleri:
Karpuz Resimleri:Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1.
Bitkilerin iyi koşullarda yetiştrilmesi ve devamlı kontrolü.
2.
Dayanıklı kültivaralrın yetiştirilmesi.
3. Hastalık etmenine karşı yurt dışında biyolojik mücadelede tavsiye ediliyor, bunlardan AQ10 biofungicide bir fungal hyperparazit (Ampelomyces quisqualis)' dir. A
   Kimyasal Mücadele:
Zirai Mücadele Teknik Talimatlarına göre tavsiye edilen kimyasal ilaçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Kullanılan Kimyasal İlaçlar (Fungisid)
Kullanım Miktarı
(100 Litre)
Azoxystrobin SC 250 g/l 75 cc
Benomyl WP50 % 40 g
Buprimate EC 250 g/l 400 cc
Carbendazim WG 50% 50 g
Dinocap 370 g/l 500 g
Triadimenol EC 250 g/l 50 cc/dekar
Ethirimol EC 280 g/l 50 cc
Fenarimol EC 120 g/l 10 cc
Fenbuconaloze EV 50 g/l 100 cc
Hexaconaloze SC 50 g/l 40 cc
Kükürt WP 80% 400 g
Kükürt Toz 90-98% 3 kg/dekar
Myclobutanil EC 125 g/l 30 cc
Nuarimol EC 90 g/l 10 cc
Pyrazophos EC 300 g/l 400 cc
Quinomethionate WP 25% 50 g
Thiophanate Methyl WP 70% 40 g
Tradimefon WP 5% 75 g
Tridemorf EC 750 g/l 15 cc
Triadimenol+Quinomethionate WP 15+15% 50 g
Tridemorf +Nuarimol EC 225+360 g/l 60-75 cc
Triforine EC 190 g/l 100 cc
Penconazole EW 190 g/l 20 cc
Kresoxim-Methyl WG 50% 25 g
Metalaxyl+Mancozeb WP 80% 250 g
 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net