Tomato Pseudo Curly Top Virus
Yalancı Tepe Kıvırcıklık Virüsü

Etmenin genel özellikleri :
Domates Yalancı Tepe Kıvırcıklık Virüsü (
Tomato Pseudo Curly Top Virus) viral bir etmen olup, düşük sevilerde hastalık etmeni ortaya çıkar. Virüs vektör böcekler ( Micrutalis malleifera) ile taşınır ve taşıma yarı kalıcı (semi-persistent) özelliktedir. Virüsün tohumla taşındığına dair bir kayıt yoktur. Virüsün konukçuları, şekerpancarı, patates, domates, biber, tütün bitkileridir.
Belirtileri:
Domates (Lycopersicon esculentum): - Kloroz (özellikle yaprak kenarlarında), damarlarda renk açılması , yaprak kıvrılması ve çukurlaşması genelde görülen belirtilerdir. Bitkiler genel görünüm olarak bodur ve çok az meyve bağlarlar.
Teşhisde kullanılabilecek bitkiler ve belirtileri:
Ambrosia sp., Datura stramonium, Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum, Nicotiana glutinosa, N. × edwardsonii, Solanum melongena, Solanum nigrum -sistemik olarak damarlarda renk açılması, kloroz, yaprak kıvrılması ve bodurlaşma.
Mücadelesi:

   Kültürel Mücadele:
1. Dayanıklı kültivarların kullanımı.
2.
Hastalıktan ari fidelerin kullanımı.
3.
İnfekteli bitki artıkları yok edilmeli.
4. Vektör böcek ile mücadele ve böcek hareketini sınırlayan malçların kullanılması.
5.
İnfekteli bitkiler ekim alanından uzaklaştrılmalı.
6.
Konukçusu olan yabancı otlar ile mücadele edilmeli.
   Kimyasal Mücadele:
Viral hastalık etmenlerine kimyasal mücadele önerilmez.

Başa Geri Dön
Domates Hastalıklarına Geri Dön

 

Bu sayfanın dizaynı ve tüm içeriği Cahid ÇAKIR tarafından hazırlanmıştır.
Sayfaların en iyi görüntüsü 800 X 600 ekran çözünürlüğünde IE' da görebilirsiniz
Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz.
e-mail:cahidcakir@bitkisagligi.net